Sport en bewegen

Tour D’Oospel Beeld: Jo Daniëls Photography

Sport en bewegen is belangrijk voor onze inwoners en voor de leefbaarheid in de onze kernen. Mensen sporten individueel of in groepjes, georganiseerd of ongeorganiseerd, bij een commerciële partij of in verenigingsverband. Sport en bewegen draagt op de eerste plaats bij aan onze gezondheid en zo lang mogelijk gezond blijven leven. Sport verbindt en zorgt dat onze inwoners elkaar ontmoeten, contacten opdoen en levert daarmee een bijdrage aan ons sociale leven en netwerk. Sport draagt dus bij  aan de leefbaarheid in onze dorpen. Commerciële partijen en verenigingen zijn heel goed in staat om dit aanbod voor onze inwoners te organiseren en daar zijn we trots op. De rol van de gemeente is er een om sport te promoten, verenigingen te ondersteunen, te investeren in binnen- en buitensportaccommodaties en voorzieningen in de openbare ruimte te realiseren die bijdragen aan het meer bewegen.

Nr. 13
Sportpark De Bengele
blijft in beweging!

In de afgelopen jaren is het Ontwikkelperspectief voor de Bengele Beweegt vastgesteld. De komende periode gaan we verder met investeren in het sportpark, o.a. in een kunstgrasveld bij Merefeldia, padelbanen, de (fiets)infrastructuur en de sporthal. We zorgen ook voor voldoende financiering voor de stappen die daarna komen.

Nr. 14
Sportvoorzieningen
in iedere kern

In iedere kern van gemeente Nederweert moeten sportvoorzieningen zijn en onderhouden worden. Wij vinden het belangrijk dat de inwoners van de kleine kernen in hun eigen kern kunnen sporten en hiervoor niet naar een andere kern hoeven te gaan. We gaan een alternatief vinden voor de verouderde gymzaal in Ospel.

Nr. 15
Ieder kind moet
kunnen zwemmen

Sinds het afschaffen van het schoolzwemmen is er een afname te zien in de zwemvaardigheid bij kinderen. Wij vinden dat ieder kind goed moet kunnen zwemmen en het liefst zwemdiploma C behaalt. De gemeente moet een bijdrage leveren aan de zwemvaardigheid van kinderen. Daarom haken we aan bij het Nationaal Plan Zwemveiligheid.  Het herinvoeren van schoolzwemmen is daarbij een serieuze optie.

Nr. 16
Ieder kind moet
kunnen sporten

Iedere week sporten is helaas niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Voor gezinnen met een kleine portemonnee maken we gebruik van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Op deze manier kunnen alle kinderen meedoen en wordt er niemand buitengesloten. 

Nr. 17
Sporten voor mensen
met een beperking

Iedereen in onze samenleving moet mee kunnen doen. We gaan beweegroutes ontwikkelingen door onze gehele gemeente waar mensen met een beperking gebruik van kunnen maken. Ook maken we gebruik van speciale fondsen voor sporten voor mensen en kinderen met een beperking of handicap. We ondersteunen de Special Sportmix.

Nr. 18
Openbare
sportvoorzieningen
in iedere kern

Buiten bewegen is goed voor onze gezondheid. Wij zorgen ervoor dat er in iedere dorpskern openbare sportvoorzieningen worden gerealiseerd. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan basketbalveldjes, pannaveldjes en beweegroutes. Op deze manier zijn er mogelijkheden voor alle leeftijden.