Moties en amendementen

Regelmatig dienen we moties en amendementen in tijdens de raadsvergaderingen. Hier vindt u een overzicht van alle ingebrachte voorstellen. Bij elk voorstel wordt aangegeven of het is aangenomen of verworpen. Ook kunt u zien welke partijen voor en tegen waren.

11 juli 2023
Motie
Aangenomen

Ondersteuning kermis in de kleine kernen
Voor: D66, CDA, JAN, VVD, NA, GL
Tegen: –
Lees hier de motie

11 juli 2023
Motie
Aangehouden

Veilige ongelijkvloerse kruising N275
Aangehouden tot het najaar na toezegging van het college van burgemeester en wethouders.
Lees hier de motie

11 juli 2023
Motie
Ingetrokken

Behoud bomen snelfietsroute Nederweert -Weert
Ingetrokken na toezegging van het college van burgemeester en wethouders.
Lees hier de motie

11 juli 2023
Motie
Ingetrokken

Voetbalkooi in het park op Budschop
Ingetrokken na toezegging van het college van burgemeester en wethouders.
Lees hier de motie

11 juli 2023
Motie
Aangenomen

Majeur programma Wonen
Voor: D66, CDA, JAN, VVD, NA, GL
Tegen: –
Lees hier de motie

11 juli 2023
Motie
Aangenomen

Groenfonds
Voor: D66, CDA, JAN, VVD, NA, GL
Tegen: –
Lees hier de motie

11 juli 2023
Motie
Aangenomen

Lokale belastingen
Voor: D66, CDA, JAN, VVD
Tegen: NA, GL
Lees hier de motie

11 juli 2023
Motie
Aangenomen

Prioriteringskader woningbouw en actieve grondpolitiek
Voor: D66, CDA, JAN, VVD, NA
Tegen: GL
Lees hier de motie

27 juni 2023
Amendement
Verworpen

Rioolheffing – Invoering staffels
Voor: D66, GL
Tegen: CDA, JAN, VVD, NA
Lees hier het amendement

8 november 2022
Amendement
Verworpen

Afschaffen hondenbelasting
Voor: D66, NA, GL
Tegen: CDA, JAN, VVD
Lees hier het amendement

8 november 2022
Amendement
Ingetrokken

Projecten mobiliteitsplan in begroting houden
Ingetrokken na toezegging van het college van burgemeester en wethouders dat deze projecten in 2024 worden uitgevoerd.
Lees hier het amendement

8 november 2022
Amendement
Aangenomen

Toekomstbestendige gymvoorziening Ospel
Voor: D66, CDA, JAN, VVD, NA, GL
Tegen: –
Lees hier het amendement

8 november 2022
Amendement
Verworpen

Begroting – Stichting Leergeld
Voor: D66, NA, GL
Tegen: CDA, JAN, VVD
Lees hier het amendement

8 november 2022
Amendement
Verworpen

Begroting – Voedselbank
Voor: D66, NA, GL
Tegen: CDA, JAN, VVD
Lees hier het amendement

8 november 2022
Motie
Aangenomen

Pannaveldjes in alle kernen
Voor: D66, CDA, JAN, VVD, NA, GL
Tegen: –
Lees hier de motie

8 november 2022
Motie
Aangenomen

Afvalstoffenheffing
Voor: D66, JAN, VVD, NA, GL
Tegen: CDA
Lees hier de motie

8 november 2022
Motie
Aangenomen

Lagere lokale belastingen
Voor: D66, CDA, JAN, VVD
Tegen: NA, GL
Lees hier de motie

18 oktober 2022
Motie
Verworpen

Overlast Kargro moet fors omlaag
Voor: D66, NA
Tegen: CDA, JAN, VVD
Onthouding: GL
Lees hier de motie

18 oktober 2022
Motie
Verworpen

Hulp aan inwoners, vereningen en bedrijven die door de energiecrisis in de financiële problemen komen
Voor: D66, NA, GL
Tegen: CDA, JAN, VVD
Lees hier de motie

18 oktober 2022
Motie
Ingetrokken

Dienstregeling trein Weert – Eindhoven – Tilburg
Ingetrokken na toezegging van het college van burgemeester en wethouders.
Lees hier de motie

19 juli 2022
Motie
Verworpen

Keuze voor grote of kleine containes
Voor: D66, NA
Tegen: CDA, JAN, VVD, GL
Lees hier de motie

19 juli 2022
Amendement
Ingetrokken

GFT wekelijks inzamelen
Ingetrokken na gebrek aan steun bij andere partijen en toezegging van het college van burgemeester en wethouders om in de zomer wel wekelijks in te zamelen.
Lees hier het amendement

5 juli 2022
Motie
Aangenomen

Groene schoolpleinen
Voor: D66, CDA, JAN, VVD, NA, GL
Tegen: –
Lees hier de motie

5 juli 2022
Motie
Aangenomen

Toekomstbestendige gymvoorziening Ospel
Voor: D66, CDA, VVD, NA, GL
Tegen: JAN
Lees hier de motie

5 juli 2022
Motie
Ingetrokken

Verdere ontwikkeling Sportpark De Bengele en De Uitwijck
Ingetrokken na toezegging van het college van burgemeester en wethouders.
Lees hier de motie

5 juli 2022
Motie
Ingetrokken

Cofinanciering woningbouwplannen
Ingetrokken na toezegging van het college van burgemeester en wethouders.
Lees hier de motie

5 juli 2022
Amendement
Ingetrokken

Extra budget voor rode fietsstroken
Ingetrokken na toezegging van het college van burgemeester en wethouders.
Lees hier het amendement

5 juli 2022
Motie
Aangenomen

Kunstbende Limburg
Voor: D66, CDA, JAN, VVD, NA, GL
Tegen: –
Lees hier de motie

5 juli 2022
Motie
Ingetrokken

Stimuleren nieuwe evenementen
Ingetrokken na toezegging van het college van burgemeester en wethouders.
Lees hier de motie

5 juli 2022
Amendement
Verworpen

Jongerenwerk
Voor: D66, NA, GL
Tegen: CDA, JAN, VVD
Lees hier het amendement

5 juli 2022
Amendement
Verworpen

Verhogen energiefonds
Voor: D66, NA, GL
Tegen: CDA, JAN, VVD
Lees hier het amendement

31 mei 2022
Motie
Aangehouden

Kunstbende Limburg
Aangehouden tot vergadering van 5 juli 2022 na verzoek van het college van burgemeester en wethouders.
Lees hier de motie

31 mei 2022
Amendement
Aangenomen

Besluit op klacht
Voor: D66, CDA, JAN, VVD, NA, GL
Tegen: –
Lees hier het amendement

9 november 2021
Motie
Aangenomen

Capaciteit Enexis
Voor: D66, CDA, JAN, NA, VVD
Tegen: –
Lees hier de motie

9 november 2021
Amendement
Aangenomen

Oprichten energiefonds
Voor: D66, CDA, JAN, NA, VVD
Tegen: –
Lees hier het amendement

28 september 2021
Motie
Aangehouden

Beschermd dorpsgezicht
Niet in stemming gebracht na gebrek aan steun bij andere partijen en toezegging van het college van burgemeester en wethouders.
Lees hier de motie

28 september 2021
Amendement
Aangenomen

Pilots nieuw afvalsysteem
Voor: D66, JAN, NA
Tegen: CDA, VVD
Lees hier het amendement

9 februari 2021
Amendement
Aangenomen

Verklein de veestapel
Voor: D66, JAN, NA
Tegen: CDA, VVD
Lees hier het amendement

16 december 2020
Amendement
Aangenomen

Afval – Betalen per kilo
Voor: D66, JAN, NA
Tegen: CDA, VVD
Lees hier het amendement

3 november 2020
Motie
Aangenomen

Kunst en historie in de openbare ruimte
Voor: D66, CDA, JAN, NA, VVD
Tegen: –
Lees hier de motie

3 november 2020
Motie
Aangenomen

Terugbrengen fietsstroken
Voor: D66, JAN, NA, VVD
Tegen: CDA
Lees hier de motie

3 november 2020
Motie
Verworpen

Schoolzwemmen betrekken bij verdere uitwerking Nederweerts Sportakkoord
Voor: D66, NA
Tegen: CDA, JAN, VVD
Lees hier de motie

3 november 2020
Motie
Aangenomen

Bedank de coronahelden
Voor: D66, CDA, JAN, NA, VVD
Tegen: –
Lees hier de motie

3 november 2020
Motie
Aangehouden

Hondenbelasting inzetten voor hondenvoorzieningen
Niet in stemming gebracht na toezegging van het college van burgemeester en wethouders.
Lees hier de motie

13 oktober 2020
Motie
Aangenomen

Acute zorg ziekenhuis Weert
Voor: D66, CDA, JAN, NA, VVD
Tegen: –
Lees hier de motie

7 juli 2020
Motie
Aangenomen

Nieuwe bouwplannen kern Nederweert
Voor: D66, CDA, JAN, NA, VVD
Tegen: –
Lees hier de motie

7 juli 2020
Motie
Aangenomen

Afschaffen verhuurdersheffing
Voor: D66, CDA, JAN, NA, VVD
Tegen: –
Lees hier de motie

7 juli 2020
Motie
Ingetrokken

Organiseer kermis Nederweert-Budschop
Ingetrokken na toezegging van het college van burgemeester en wethouders.
Lees hier de motie

23 juni 2020
Amendement
Aangenomen

Afkoppelsubsidie vijfjaarlijks evalueren
Voor: D66, CDA, JAN, NA, VVD
Tegen: –
Lees hier het amendement

23 juni 2020
Amendement
Aangenomen

Onderzoek mogelijkheden rioolheffing
Voor: D66, CDA, JAN, NA, VVD
Tegen: –
Lees hier het amendement

11 februari 2020
Motie
Aangenomen

Geen bezuinigingen op de N266/N275
Voor: D66, JAN, NA
Tegen: CDA, VVD
Lees hier de motie

17 december 2019
Motie
Aangenomen

Rioolheffing – De vervuiler betaalt
Voor: D66, JAN, NA
Tegen: CDA, VVD
Lees hier de motie

17 december 2019
Amendement
Verworpen

Afval – De vervuiler betaalt!
Voor: D66
Tegen: CDA, JAN, VVD, NA
Lees hier het amendement

17 december 2019
Motie
Verworpen

Ontlast het restafval – Volle luier, lege afvalbak
Voor: D66, NA
Tegen: CDA, JAN, VVD
Lees hier de motie

5 november 2019
Motie
Aangenomen

Repetitieruimten muziekgezelschappen
Voor: D66, JAN, NA
Tegen: CDA, VVD
Lees hier de motie

5 november 2019
Motie
Aangenomen

Verlichting buitengebied
Voor: D66, JAN, NA, VVD
Tegen: CDA
Lees hier de motie

25 juni 2019
Motie
Aangenomen

Aanleg watertappunten
Voor: D66, CDA, JAN, NA, VVD
Tegen: –
Lees hier de motie

25 juni 2019
Motie
Aangenomen

Sport- en recreatiezone De Bengele en De Uitwijck
Voor: D66, CDA, JAN, NA, VVD
Tegen: –
Lees hier de motie

25 juni 2019
Amendement
Aangenomen

Aanleg openbare sportvoorzieningen
Voor: D66, CDA, JAN, NA, VVD
Tegen: –
Lees hier het amendement

25 juni 2019
Motie
Aangenomen

Thuisbezorgen reisdocumenten
Voor: D66, CDA, JAN, NA
Tegen: VVD
Lees hier de motie

25 juni 2019
Motie
Aangenomen

Openingstijden balies
Voor: D66, JAN, NA
Tegen: CDA, VVD
Lees hier de motie

28 mei 2019
Motie
Aangenomen

Wijziging milieucategorie bedrijventerrein Aan Veertien
Voor: D66, JAN, NA
Tegen: CDA, VVD
Lees hier de motie

12 maart 2019
Motie
Aangehouden

Aanleg openbare sportvoorzieningen
Niet in stemming gebracht nadat het college van burgemeester en wethouders de strekking overnam.
Vanwege budget opnieuw ingebracht op 25 juni 2019.
Lees hier de motie

18 december 2018
Amendement
Aangenomen

Voorbereidingsbesluit geitenhouderijen
Voor: D66, CDA, JAN, NA, VVD
Tegen: –
Lees hier het amendement

18 december 2018
Motie
Aangenomen

Verkeersveiligheid Leveroysedijk
Voor: D66, JAN, NA
Tegen: CDA, VVD
Lees hier de motie

6 november 2018
Motie
Aangenomen

Zonnepanelen op gemeentehuis
Voor: D66, JAN, NA
Tegen: CDA, VVD
Lees hier de motie

6 november 2018
Motie
Aangenomen

Invoering Jeugdlintje
Voor: D66, CDA, JAN, NA, VVD
Tegen: –
Lees hier de motie

9 oktober 2018
Motie
Aangenomen

Betaalbare starterswoningen
Voor: D66, CDA, JAN, NA, VVD
Tegen: –
Lees hier de motie

4 september 2018
Motie
Aangenomen

Fietsroute naar De Groote Peel
Voor: D66, CDA, JAN, NA, VVD
Tegen: –
Lees hier de motie

3 juli 2018
Motie
Aangenomen

Extra politiecapaciteit
Voor: D66, CDA, JAN, NA, VVD
Tegen: –
Lees hier de motie