Klimaat, duurzaamheid en energie

Park De Heerlijckheid in Budschop Beeld: Jo Daniëls Photography

We maken ons zorgen over het klimaat: over te warme winters en te droge zomers. De lucht die we dagelijks inademen bevat teveel fijnstof. Samen moeten we zorgen voor een schone en leefbare aarde. En dat begint met een schone en leefbare gemeente. Ook Nederweert moet er nog genoeg gebeuren voor we een duurzame en gezonde gemeente zijn. Wij pakken deze rol actief op en pakken op lokaal niveau aan wat lokaal kan. We zetten in op zuinig gebruik van energie en grondstoffen. Energie wekken we duurzaam op. In 2035 is Nederweert energieneutraal. De energienetten worden uitgebreid voor de komst van meer duurzame energie. Energieprojecten zijn coöperatief met onze burgers en bedrijven georganiseerd. Tegelijkertijd bereiden we ons voor op de gevolgen van klimaatverandering. Denk daarbij aan meer groen, minder stenen in onze wijken en het ontkoppelen van regenwater.

De biodiversiteit staat sterk onder druk door stikstofuitstoot. De kwaliteit van onze lucht is bijzonder slecht. Vieze lucht is erg ongezond en leidt tot allerlei gezondheidsproblemen. Dit betekent dat de hoeveelheid luchtvervuiling omlaag moet door minder vee, schoner vervoer en minder houtkachels. Dit zorgt ook voor minder stikstof wat goed is voor de natuur. De huidige verhouding van ruim 200 boerderijdieren ten opzichte van elke Nederweertenaar moet de komende jaren stevig naar beneden. We helpen boeren om te stoppen. Boeren die door willen ondersteunen we bij de omschakeling naar kringlooplandbouw.

In Nederweert zit er te veel stikstof en fijnstof in de lucht. Voor ons is het een prioriteit om deze problematiek aan te pakken. Een belangrijke bron van deze vervuiling is de intensieve veehouderij. We streven naar een kleinere veestapel. We helpen bedrijven om te stoppen of om te schakelen naar kringlooplandbouw.

Bij houtstook kunnen schadelijke stoffen vrijkomen die slecht zijn voor de volksgezondheid en het milieu. We willen de overlast van houtstook zoveel mogelijk aanpakken. Er moeten strengere eisen worden gesteld aan stookinstallaties. Wij vinden houtstook geen geschikte warmtebron voor het verwarmen van woningen.

We streven naar een samenleving zonder restafval. Bij het inzamelen van afval zorgen we voor schone en gescheiden afvalstromen. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar zorgt ook voor lagere kosten om het afval te verwerken. Het moet daarom makkelijk zijn om afval goed te scheiden. Hierbij zullen we voortborduren op de lopende pilot en hierover moet goed worden gecommuniceerd naar de burgers.

Om in 2035 energieneutraal te zijn moeten we meer energie besparen en duurzame energie opwekken. We leggen de daken van huizen, stallen en bedrijven vol met zonnepanelen. De lopende pilot voor zonnepark Het Kruis wordt afgerond en geëvalueerd. We isoleren huizen en maken gebruik van warmtepompen voor duurzame verwarming.

Isolatie en andere duurzaamheidsmaatregelen betalen zichzelf terug. Het probleem is alleen dat je wel geld moet hebben om te investeren om ook het financiële voordeel te halen. Daarom willen wij dat ze geholpen worden, bijvoorbeeld met renteloze leningen.

Door klimaatverandering wordt het weer extremer. Bij regenbuien kan er veel meer water in korte tijd naar beneden komen. We bereiden ons voor op deze hevige buien. We zorgen dat huizen en belangrijke straten niet onder water komen te staan bij extreme regenval. We houden regenwater vast in de bodem als buffer voor droge zomers.