Natuur

Nationaal Park De Groote Peel Beeld: Jo Daniëls Photography

Natuur is bijzonder waardevol voor mens en dier. Want meer natuur zorgt niet alleen voor leefgebieden voor meer en diverse flora en fauna, maar geeft ook ruimte voor mensen om te wandelen, ontspannen en recreëren. Dit maakt ons gelukkiger en gezonder en dit heeft tal van positieve gevolgen.

In 2050 is er in onze gemeente veel meer ruimte voor flora en fauna die bovendien divers is en die wordt gezien als een onmisbaar en waardevol onderdeel van onze leefomgeving. We zorgen voor biodiverse natuur. Hierbij houden we rekening met  inheemse soorten zoals vlinders, bijen en vogels. Onze waterhuishouding is goed op orde zowel in kwaliteit als in beschikbaarheid. Onze woonwijken zijn groen. Dit nodigt uit om naar buiten te gaan. Dat is weer goed voor onze gezondheid, het onderling contact en verbondenheid. We zorgen voor fors meer bomen en andere soorten groen in onze gemeente. Bomen zuiveren de lucht van fijnstof en stikstofdioxide en nemen CO2 op. We willen ook het klimaat binnenshuis sterk verbeteren want daar is anno 2022 nog te weinig aandacht voor.

Bomen halen CO2 uit onze lucht en zetten dit om in zuurstof. Dit is goed voor onze lucht en dus onze gezondheid. We gaan voor iedere inwoner van Nederweert een nieuwe boom planten. Dit zal een positieve invloed hebben op onze gezondheid en ook voor het aanzien van de gemeente. Dit plan komt bovenop andere maatregelen zoals de herplantplicht.

Bomen hebben een waardevolle functie, kappen kan niet zomaar. Daarom zijn we voorstander van een herplantplicht als bomen toch gekapt worden. Per omgekapte boom moeten er minimaal twee voor worden teruggeplaatst. Ook als bomen vanwege ziekte verdwijnen moet er een vervangende boom worden geplant. Dit moet beter gehandhaafd worden.

Er zijn een aantal mooie initiatieven die mensen stimuleren hun tuinen te vergroenen. We doen mee aan het NK tegelwippen. De gemeente vergroot de bewustwording bij inwoners. Er worden gratis bomen en struiken uitgedeeld. Voor mensen zonder een tuin denken we aan kamerplanten.

We stimuleren biodiversiteit. Ook het op een slimme manier omgaan met het maaien van de berm en snoeien van bloemdragende struiken en bomen kan ertoe bijdragen dat insecten (zoals bijen) in het voorjaar meer nectar kunnen vinden en daardoor met een goede start aan het seizoen beginnen.

Nederweert kent een aantal bos- en natuurgebieden waar inwoners met hun hond naartoe kunnen om te wandelen. Voor zwemplekken voor de honden moeten we echter vaak buiten onze gemeente een plek zoeken. Wij leggen een hondenplonsplek aan voor onze viervoetige inwoners, zodat we ook binnen onze gemeente een zwemplek hebben voor honden.

Buiten spelen in de natuur is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom gaan we natuurlijk spelen stimuleren. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan het initiatief Rowven, waar een educatief gebied kan worden opgezet voor kinderen om kennis te maken met de natuur. Speelplekken in de openbare ruimte richten we zoveel mogelijk samen in met de kinderen.