Paul Emans

Paul Emans - Beeld: Fotostudio Ton

  • 44 jaar
  • Nederweert

Nederweert is een mooi dorp in een prachtige provincie. Om dat te behouden, is het van belang om werk te maken van de uitdagingen bijvoorbeeld rondom leefbaarheid, energie en verduurzaming. Samen met andere betrokken dorpsgenoten zet ik graag de tanden in deze en andere toekomstgerichte vraagstukken. Zodat de lokale bedrijvigheid verder kan toenemen in harmonie met mens en milieu, Nederweert interessant blijft voor jongeren en gezinnen en de voorzieningen voor ouderen op peil blijven. Daarbij geloof ik in de samenwerking met omringende gemeenten en onze toegevoegde waarde voor bijvoorbeeld de Brainport en Keyport regio. Naast D66 Nederweert zet ik mij in voor handbalclub MEOS en energiecoöperatie Newecoop om mijn woonplaats een interessante plek te laten zijn en blijven om te wonen, werken en leven.