Peter Koolen

Peter Koolen - Beeld: Fotostudio Ton

  • 56 jaar
  • Nederweert-Eind

Ik woon sinds mijn geboorte in Nederweert-Eind en vind het belangrijk dat burgers een bijdrage leveren aan de gemeenschap. Ik ben daarom zelf veel actief geweest als vrijwilliger voor ik wethouder werd: o.a. bij de voetbalclub, tennisclub, bonte avonden en vluchtelingenwerk.

Ik ben lid van D66 omdat het sociaalliberale gedachtegoed het beste bij mij past. Dit gaat uit van de kracht van de burger: burgers zijn heel goed in staat om zelf te bepalen hoe de gemeenschap georganiseerd moet worden en kunnen daar zelf prima een bijdrage aan leveren. Wel moeten we oog hebben voor mensen die dit (even) niet kunnen en een steuntje in de rug nodig hebben.

Ik ben voorstander van één Europa met een goede samenwerking die over de grenzen van ons eigen land reikt. Voor wie nog niet overtuigd is: Nederland houdt niet op bij de grens met Duitsland of België. Wel vind ik dat de samenwerking in Europa anders kan en moet: meer samenwerking en minder (opgelegde) regels vanuit Brussel.

Tot slot vind ik dat we toekomstgericht moeten denken met aandacht voor duurzaamheid. Duurzaamheid is breder dan alleen het milieu, maar gaat ook om goed onderwijs, een toekomstbestendige maatschappij met bijvoorbeeld een duurzame arbeidsmarkt.

Tot slot vind ik dat de politiek in Nederweert aan verandering toe is. Sinds de invoering van het dualisme in 2002 was Nederweert vooral blijven hangen in ‘oude’ verhoudingen. De macht van het getal (meerderheid in de raad) was bepalend voor de toekomstplannen in Nederweert. Daar wil ik vanuit mijn rol verandering in brengen. Je mag met elkaar van mening verschillen, maar het moet er uiteindelijk wel toe leiden dat goede stappen gezet worden voor de toekomst van Nederweert.

Ik ben er van overtuigd dat we met D66 Nederweert een positieve en constructieve bijdrage leveren aan een goede toekomst voor Nederweert.