Martin van Montfort

Martin van Montfort - Beeld: Fotostudio Ton

  • 34 jaar
  • Nederweert

Omdat ik graag mijn steentje bijdraag aan het verbeteren van onze maatschappij ben ik in 2010 lid geworden van D66 en de Jonge Democraten, de politieke jongerenorganisatie gelieerd aan D66. De keuze voor D66 was voor mij een makkelijke keuze. Ik vind het belangrijk om grensoverschrijdend te denken en handelen, zeker in een grensregio zoals Limburg. Ook de focus op onderwijs spreekt mij enorm aan. Voor Nederweert liggen voor mij de speerpunten op een transparanter en democratischer bestuur, meer woningen bouwen, investeren in sport, cultuur en onderwijs, duurzaamheid en veilig verkeer, vooral voor fietsers.

In het dagelijks leven ben ik ambtenaar voor de gemeente Laarbeek. In de functies van beleidsadviseur economische zaken en bedrijfscontactfunctionaris ben ik het aanspreekpunt bij de gemeente voor bedrijven. Ik houd me bezig met de ondernemers op de bedrijventerreinen, in de dorpen en in het buitengebied.

Bij de Jonge Democraten ben ik o.a. penningmeester geweest in het bestuur van de afdeling Limburg en in het Landelijk Bestuur. In die hoedanigheid heb ik ingezet op het opener en transparanter maken van de vereniging. Iets wat ik ook van belang vind voor de gemeente Nederweert. Het bestuur kan opener en transparanter zijn naar de inwoners. Daarnaast dient er ook meer ruimte te komen voor inspraak door de inwoners. Alle inwoners samen weten namelijk meer dan de 17 raadsleden of de 150 ambtenaren. Als we naar elkaar luisteren en samenwerken kunnen we Nederweert een nog mooiere gemeente maken.