Goed onderwijs

Raadslid Kyll Bruijnaers biedt een boek aan bij basisschool De Zonnehof in Leveroy Beeld: D66 Nederweert

Goed onderwijs is de basis voor een vrije, gelukkige samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen. Een goede opleiding geeft je de vrijheid om je dromen na te jagen en je talenten ten volle te benutten. De vrijheid om je eigen plek te vinden in de maatschappij. Maar ook de vrijheid om de toekomst aan te kunnen, met alles wat er op je afkomt in een wereld die steeds sneller verandert. Goed onderwijs en onderzoek zijn de sleutel voor een sterke, duurzame en wendbare economie die vandaag en morgen welvaart levert.

De school moet voor kinderen een fijne en gezonde omgeving zijn. Daarom vinden wij het belangrijk dat de klaslokalen goed geventileerd worden en dat de kinderen schone lucht inademen. Voornamelijk na de corona periode is dit een extra belangrijk punt waar aandacht aan moet worden besteed.

We willen dat er behalve voor cognitieve vaardigheden ook aandacht is voor lichaamsbeweging, de sociale ontwikkeling van het kind en eventuele problemen thuis.

Docenten zetten zich maximaal in voor een goede ontwikkeling van de kinderen in Nederweert. Zeker in tijden van corona was het niet altijd makkelijk om het onderwijs draaiende te houden. We vinden het belangrijk om onze waardering voor docenten te laten blijken. Dit willen we onder andere doen door jaarlijks een docent van het jaar uit te roepen.

Om taal- en sociale achterstanden bij kinderen te voorkomen of in te halen is er Vroeg- en Voorschoolse Educatie (hierna: VVE) beschikbaar. Ieder kind moet  de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan VVE programma’s. We vinden het belangrijk dat de gemeente hier in blijft investeren en de samenwerking blijft opzoeken met partners om de kwaliteit te waarborgen.

We zorgen voor een rijke schooldag met aandacht voor sport, cultuur, muziek en natuur. Dit kan niet alleen tijdens reguliere lesuren. Daarom breiden we de samenwerking met de buitenschoolse opvang uit. Deze moet toegankelijk zijn voor ieder kind. Hierbij zoeken we ook de verbinding met verenigingen en organisaties in de gemeente.

Conciërges kunnen taken overnemen die normaliter door de docenten worden uitgevoerd. Op deze manier wordt de werkdruk voor docenten verlaagd, wat hard nodig is. Een conciërge is de onmisbare duizendpoot op school. Hierbij kan ook gekeken worden naar de inzet van gepensioneerden die een paar uur per week willen bijspringen bij een school.

Een groen schoolplein zorgt niet alleen voor een gezondere school, maar is ook een mooi speel- en leerlandschap. Het is ook een buitenlokaal met planten, struiken en bomen. Daarom willen we de saaie schoolpleinen met subsidie vergroenen. Het opnieuw ingerichte schoolplein van De Tweesprong is voor ons een mooi voorbeeld.

Kinderen vormen als verkeersdeelnemer een kwetsbare groep. Dat geldt zeker tijdens de drukke spitsuren rond een basisschool. Om de schoolomgeving verkeersveiliger te maken kiezen wij voor schoolzones. Een schoolzone is een opvallende en herkenbare weginrichting die de verkeersveiligheid verhoogt en die direct duidelijk maakt dat er een basisschool staat.