Raadpraat 45 – Nu investeren in de toekomst

In deze raadpraat blikken we met u terug op de raadsvergadering van 5 juli 2022. Tijdens deze raadsvergadering bespraken we de Kadernota 2023-2026. Bij de kadernota kijken we vooruit en geven we het college mee wat we belangrijk vinden voor het beleid van de komende jaren. Het college verwerkt de inbreng van de raad vervolgens in de begroting voor komend jaar. We willen een paar punten van onze inbreng hier benoemen. Onze volledige inbreng kunt u hier lezen.

Investeren in een gezond
en sportief Nederweert

Een van de belangrijkste opgaven is volgens ons de gezondheid van Nederweert. Dat is een erg breed begrip. Dat gaat van een gezonde leefomgeving, zonder vervuilde lucht, naar een gezonde leefstijl tot goede zorg. Voor de gezonde leefomgeving kijken we dus met smacht uit naar het programma luchtkwaliteit dat in het najaar moet worden vastgesteld door het college. Onze lucht moet namelijk schoner.

Investeren in een gezonde leefstijl betekent voor ons ook investeren in sport. We hebben gevraagd om verdere investeringen in sportpark De Bengele. We zijn blij met de toezegging van het college dat hier ook de komende jaren verder aan wordt gewerkt.

De gymzaal in Ospel is zwaar verouderd. Het is hoog tijd voor een nieuwe toekomstbestendige gymvoorziening in Ospel. Daarom hebben we samen met CDA, VVD, Nederweert Anders en GroenLinks het college de opdracht gegeven om samen met de huidige gebruikers en potentiële nieuwe partners te komen tot een nieuwe toekomstbestendige gymvoorziening in Ospel.

Woningbouw

Er is een enorme woningnood. De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe woningen gebouwd in de verschillende kernen van onze gemeente. Er is met veel plannen gestart die de komende jaren tot uitvoering kunnen komen. We hopen dat het college daar voortvarend mee aan de slag gaat. Het is namelijk erg belangrijk dat we blijven bouwen zodat iedereen die in onze dorpen wil wonen ook een geschikte woning kan vinden.

Aandacht voor
energiearmoede

De inflatie loopt op en energieprijzen rijzen de pan uit. We willen daarom dat er meer aandacht komt voor het bestrijden van energiearmoede. Een van de mogelijkheden is om mensen te helpen met energiebesparing en isolatie. Dat is niet alleen goed voor de portemonnee van onze inwoners, maar ook voor het klimaat. Het voorstel hiervoor, dat we samen met Nederweert Anders hebben gedaan, heeft helaas geen meerderheid gehaald.

De provincie heeft een subsidieregeling geopend voor het vergroenen van schoolpleinen. Wij hebben het voorstel gedaan om die regeling in onze gemeente aan te vullen. We willen scholen stimuleren om schoolpleinen te vergroenen. We zijn blij met de unanieme steun in de gemeenteraad hiervoor en hopen de komende jaren veel meer groen op de schoolpleinen te zien.

We vinden het altijd fijn als mensen ons willen steunen of mee willen denken. Opmerkingen, vragen of ideeën zijn altijd welkom, of word lid. Met uw steun kunnen wij een nog krachtiger geluid laten horen en Nederweert verder verbeteren.

Martin van Montfort
Fractievoorzitter D66 Nederweert