Verkeer en mobiliteit

Fietsers steken de N275 over Beeld: Joyce Dur

Goede bereikbaarheid is een belangrijk thema. Hierbij ligt voor ons een zwaartepunt op goede en veilige fietsverbindingen. Dagelijks maken ruim duizend scholieren en werknemers gebruik van de fietsverbindingen tussen Nederweert en onze omliggende gemeenten. Enkele drukke punten zijn onveilig en dienen te worden aangepakt om de veiligheid van onze schoolgaande kinderen te verbeteren. Naast goede fietsvoorzieningen zijn ook voldoende en ruime wandelpaden een noodzaak.

Zelf kunnen kiezen waar je heen gaat en daarbij de keuze hebben tussen verschillende vervoersmiddelen levert een belangrijke bijdrage aan onze individuele vrijheid. Hoe makkelijker en sneller we ons van huis naar werk, sport of familie kunnen verplaatsen, hoe groter de mogelijkheden om ons leven in te richten zoals we willen. Gemeente- en provinciegrenzen moeten zo min mogelijk belemmeringen opwerpen als we ergens naartoe willen.

Nr. 49
Aanleggen vrijliggende
fietspaden en rode
fiets(suggestie)stroken

Fietsen staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom willen we op meer plekken in onze gemeente vrijliggende fietspaden. De afgelopen raadsperiode zijn er op verschillende plekken in onze gemeente rode fiets(suggestie)stroken aangelegd. We brengen op meer plekken in de gemeente deze rode stroken aan zodat de inwoners van Nederweert veilig kunnen fietsen.

Nr. 50
Betere straatverlichting
in het buitengebied

Nederweert is een plattelandsgemeente en beschikt dus over veel buitengebied. In het buitengebied wonen veel mensen en vindt veel bedrijvigheid plaats. Momenteel is er op veel plekken te weinig straatverlichting. Wij willen investeren in meer straatverlichting zodat iedereen zowel lopend, met de fiets of met de auto zich veilig kan verplaatsen.

Nr. 51
Verkeerseducatie
op scholen

Kinderen moeten veilig naar school kunnen fietsen. Een goede infrastructuur is belangrijk. Maar we vinden het ook erg belangrijk dat kinderen al vroeg leren over verkeersveiligheid. We blijven goede verkeerseducatie op onze basisscholen en middelbare school financieren en faciliteren waar nodig.

Nr. 52
Meer openbare laadpalen
voor elektrische
auto’s en fietsen

We gaan steeds meer elektrisch rijden. Om dit aan te moedigen en te faciliteren moet de gemeente investeren in meer laadpalen, ook in de kleine dorpskernen. Hierbij moet het aantal laadpalen meegroeien met het aantal elektrische auto’s en fietsen in de gemeente.

Nr. 53
Inzetten op deelauto’s
en deelfietsen

Het delen van spullen is de toekomst, ook voor auto’s en fietsen De gemeente beschikt over 3 deelauto’s. Wij willen dat deze in de weekenden gebruikt worden door onze inwoners. Ook willen we dat bij toeristische en recreatieve plekken, zoals de Grote Peel, gebruik gemaakt kan worden  van deelfietsen.

Nr. 54
Verbetering verbinding
Nederweert – Eindhoven

Samen met de Provincie, de gemeente Weert en gemeentes in Noord-Brabant blijven we in Den Haag hameren op een verbetering van de verbinding tussen Weert/Nederweert en Eindhoven. Naast een betere weg- en spoorverbinding zoeken we naar slimme oplossingen om de verbinding te verbeteren, zoals snelbussen over de vluchtstrook en slimme mobiliteit.