Raadpraat 56 – Vooruitblik naar 2024

In deze raadpraat blikken we met u terug op de raadsvergadering van 11 juli 2023. Deze vergadering stond in het teken van de Kadernota 2024-2027. Dat is de eerste vooruitblik naar het jaar 2024 en verder en de opmaat voor de Begroting 2024 die we in het najaar bespreken.

St. Antonius gefeliciteerd!

In het weekend voor de behandeling van de Kadernota was het kavelen van het OLS. Na een enorm spannende middag won Schutterij St. Antonius Nederweert voor de tweede keer het OLS. Een geweldige prestatie en het is ze na de grote tegenslagen die ze als vereniging de afgelopen jaren hebben moeten verwerken ook enorm gegund. We willen ze ook op deze plek van harte feliciteren met de overwinning. Komend jaar maken we er met zijn allen een prachtig feest van in Nederweert. Daarom zijn we ook blij met het gezamenlijke voorstel van alle partijen in de raad om er ook vanuit de gemeente de schouders onder te zetten.

Woningbouw is
een topprioriteit

Woningbouw en het versnellen daarvan blijft voor ons een van de topprioriteiten de komende jaren. Niet voor niets hebben we vorig jaar al de suggestie gedaan om er een majeur programma van te maken. De herontwikkeling van Staat, het 100 woningenplan, de Peelwachter, de herontwikkeling van de oude brandweerkazerne aan de Gutjesweg, Tiskeswej fase 2, Leiverse Velden fase 3 en het Carisplan blijven voorbeelden van plannen die we graag op korte termijn in ontwikkeling zien gaan. We hopen dat dit jaar of komend jaar ook eindelijk echt die schop de grond in gaat. We hebben het college nogmaals gevraagd om ons regelmatig op de hoogte te houden over het complete woningbouwprogramma.

Verkeer – N275

Ook verkeer en mobiliteit blijft voor ons een belangrijk thema. Zoals gebruikelijk zit daarbij voor ons de focus op verkeersveiligheid voor het langzaam verkeer en het stimuleren van de fiets.

Het project N266/N275 moet een enorme boost geven aan die verkeersveiligheid. Vooral het aanbrengen van ongelijkvloerse kruisingen voor langzaam verkeer bij de N275, de tunnel bij Staat en de fietsbrug ter hoogte van het tankstation, zijn daarbij cruciaal. Wij vinden het dan ook onbegrijpelijk dat in de afgelopen maanden door het college ervoor is gekozen om tóch een gelijkvloerse oversteek te houden voor langzaam verkeer op de N275 ter hoogte van de Lindenstraat. Dat staat haaks op de doelstellingen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en het verbeteren van de doorstroming op de N275. Wij investeren nu liever iets meer in een goed plan, dan dat we over enkele jaren spijt moeten hebben van een enorme gemiste kans.

Bomen langs
de snelfietsroute

Dat credo geldt volgens ons ook voor de snelfietsroute naar Weert. Zoals bekend zijn we een groot voorstander van deze snelfietsroute. Toch baart de huidige uitwerking ons ook wat zorgen. Het is jammer, maar ook begrijpelijk, dat voor de aanleg van de snelfietsroute enkele monumentale bomen langs de Rijksweg Zuid en Helmondseweg moeten sneuvelen. Maar we maken ons wel zorgen over de vele monumentale bomen die blijven staan. Er wordt namelijk gewerkt in de ondergrond en wortels worden verwijderd om opdruk op het asfalt tegen te gaan. Dit brengt schade toe aan de bomen met alle risico’s van dien. Om te zorgen dat we deze monumentale bomen in goede staat houden, hebben we opgeroepen om goed onderhoud te doen aan o.a. het wortelgestel van de bomen.

Sport

De uitvoering van de plannen voor de N266/N275 houdt ook in dat de nieuwe rotonde op de Randweg-West wordt aangelegd. Hiermee komt de ruimte voor de volgende stappen in het project Bengele Beweegt. We hebben het college gevraagd om komend jaar te komen met plannen voor de noodzakelijke uitbreiding en omdraaiing van de sporthal. We hopen ook dat de zoektocht naar een geschikte locatie voor padelbanen op het sportpark binnenkort een goede locatie oplevert.

We kijken ook uit naar de voorstellen voor een nieuwe gymvoorziening in Ospel. Daarnaast blijven we ook groot voorstander van sportvoorzieningen voor jong en oud in de openbare ruimte. Het vernieuwde crossbaantje op Ospel is nu al een groot succes. We hebben ook aandacht gevraagd voor de aanleg van voetbalveldjes en opwaardering van het voetbalveld in het Kanaalpark op Budschop.

Kermissen

Al eerder hebben we onze zorgen geuit over het verdwijnen van de kermis in Nederweert-Eind. We hopen dat er vanaf volgend jaar wel weer een kermis in Eind zal plaatsvinden en dat ook Leveroy nog vele jaren kan genieten van een mooie kermis. De kermissen in de kleine kernen staan echter op veel plaatsen in de regio onder druk. Daarom hebben we een motie ingediend om de kermissen in Eind en Leveroy ook de komende jaren te kunnen organiseren. We zijn blij met de unanieme steun hiervoor vanuit de gemeenteraad.

Denk mee en doe mee!

We vinden het altijd fijn als mensen ons willen steunen of mee willen denken. Opmerkingen, vragen of ideeën zijn altijd welkom, of word lid. Met uw steun kunnen wij een nog krachtiger geluid laten horen en Nederweert verder verbeteren.

Martin van Montfort
Fractievoorzitter D66 Nederweert