Cultuur en verenigingsleven

Carnavalsoptocht in Nederweert Beeld: D66 Nederweert

Kunst en cultuur bevorderen het welzijn van mensen en dragen bij aan de kwaliteit van de samenleving. Zij zorgen ervoor dat mensen zich meer betrokken voelen bij hun omgeving en eerder bereid zijn om zelf ook actief te worden in de samenleving, in welke vorm dan ook.

Nederweert kent een rijk cultureel verenigingsleven en mag zich gelukkig prijzen met de vele dans-, zang-, muziek-, toneel- en carnavalsverenigingen die in onze gemeente aanwezig zijn. Het verenigingsleven is de ruggengraat van de Nederweerter samenleving. Al deze organisaties houden Nederweert aantrekkelijk en leefbaar voor alle inwoners. Daarom zijn we voor het sterk en gericht inzetten van cultuurbeleid. Waarin ruimte is voor culturele ontmoetingen en de geschiedenis van onze gemeente. Een beleid dat de inwoners toegang geeft tot verschillende vormen van cultuur en zo bijdraagt aan een samenleving waarin iedereen aansluiting kan vinden.

Nr. 19
De ‘na-corona’ fase
voor verenigingen

De coronacrisis heeft een grote impact gehad op het verenigingsleven. De activiteiten hebben een lange tijd noodgedwongen stil gelegen. Om ervoor te zorgen dat alle verenigingen overeind kunnen blijven bieden we faciliterende en financierende hulp waar nodig. 

Nr. 20
Behoud van de kermissen

De kermis is een belangrijk evenement in het dorp. Daarom willen we in iedere kern de kermis behouden, in Nederweert-Budschop, Ospel, Nederweert-Eind en Leveroy. De gemeente moet daarin een faciliterende rol spelen. De kermis in Nederweert wordt verspreid over Nederweert én Budschop.

Nr. 21
Moderne gemeenschapshuizen
in iedere kern 

In elke kern moet een modern toekomstbestendig gemeenschapshuis staan. Gebouwen moeten duurzaam zijn en toegankelijk voor iedereen. De Haaze-Hoof is al met succes vernieuwd door de inwoners. Op dezelfde manier vernieuwen we ook de andere gemeenschapshuizen.

Nr. 22
Evenemententerrein

Het huidige terrein waar veel evenementen georganiseerd worden tegenover basisschool de Bongerd zal door project Bengele Beweegt komen te vervallen. Wij pleiten ervoor om een ander terrein in Nederweert aan te stellen als evenemententerrein.

Nr. 23
Bescherm ons erfgoed,
monumenten
en dorpsgezicht

In onze gemeente staan veel waardevolle gebouwen, bomen en beelden. We willen ons erfgoed en straatbeeld/dorpsgezicht beschermen. We vernieuwen de monumentenlijst, zowel voor gebouwen als voor groen. We vinden het ook belangrijk dat Nederweert blijft vernieuwen, ook in haar gebouwen. Dit doen we uiteraard binnen bepaalde kaders.

Nr. 24
Meer kunst in
de openbare ruimte

We willen onze cultuur en historie laten zien in het straatbeeld. Kunst kan hierbij een belangrijke rol spelen. Ook zorgt dit voor een mooiere en inspirerende openbare ruimte en biedt het kansen voor meer recreatie en toerisme.