Goed bestuur

Hond Diezel aan de oever van Kanaal Wessem-Nederweert Beeld: D66 Nederweert

Een goed bestuur neemt beslissingen in het belang van haar inwoners. Een goed bestuur stapt over politieke tegenstellingen en (gemeente)grenzen heen en legt verantwoording af, ook als voor de uitvoering van taken een samenwerking met andere gemeenten nodig is.

We willen een gemeentelijke organisatie die snel, dienstverlenend en betrouwbaar is. Een gemeente die de dingen doet die nodig zijn en klaar staat voor de inwoners van de gemeente Nederweert. We willen dat inwoners zoveel mogelijk meedenken en helpen bij de ontwikkeling van plannen. Samen maken we de besluiten van de gemeente beter. Ook zorgt dit voor breder draagvlak bij de inwoners. Hierbij hoort ook dat de gemeente naar de inwoners toe komt. De buurtkeet is hiervan een goed voorbeeld.

Bij een goed bestuur hoort ook goed omgaan met de gemeentelijke financiën. We gaan op een verantwoorde manier om met het geld van de inwoners en de begroting is structureel sluitend, waarbij er ruimte is om te investeren. De gemeentelijke belastingen worden eerlijk verdeeld. Hierbij gebruiken we ook het principe dat de vervuiler betaalt.

Nu betaalt elk huishouden en elk bedrijf in Nederweert hetzelfde bedrag aan rioolheffing. Of je nu een groot bedrijf of eenpersoonshuishouden hebt, veel of weinig water gebruikt. Dat vinden wij oneerlijk. Veel gemeenten in Limburg hebben al andere manieren om de rioolheffing eerlijker te verdelen. Wij willen dat mensen die weinig water lozen op het riool minder gaan betalen en de grote vervuilers meer.

Hondenbelasting is niet meer van deze tijd. We vinden het oneerlijk dat hondenbezitters extra moeten bijdragen voor voorzieningen waar we allemaal gebruik van maken. Daarom schaffen we de hondenbelasting af.

Inwoners hebben veel kennis en expertise. Daar willen we dus ook gebruik van maken. Nu loopt een participatieproces nog vaak via dorpsraden. Ze weten wat er leeft in het dorp, maar er zijn veel meer burgers met ideeën, kennis en expertise.. Daarom willen we gaan werken met burgerpanel. Afhankelijk van het onderwerp kan een wisselende samenstelling zijn.

Nederweert beschikt over twee leefbaarheidsregisseurs die onze inwoners stimuleren en ondersteunen in het opzetten van burgerinitiatieven. We stimuleren inwoners om gebruik te blijven maken van de mogelijkheden omtrent de leefbaarheidregisseurs. We behouden het budget voor leefbaarheidsinitiatieven.

Om transparantie en openheid richting de burgers te waarborgen vinden we lokale media belangrijk. Dit zien wij als een grote toegevoegde waarde voor de gemeente Nederweert. Daarom zullen we de lokale media blijven ondersteunen. Dit doen we o.a. met subsidie aan de lokale omroep en het plaatsen van het gemeentecontact in de lokale media.

De gemeente verstrekt subsidies om inwoners, verenigingen en stichtingen op te starten of (tijdelijk) te ondersteunen. Vaak worden met deze subsidies goede initiatieven gesteund die bijdragen aan de leefbaarheid in de dorpen. Nederweert geeft jaarlijks inzicht in waarom, hoeveel en aan wie er subsidie wordt verstrekt. Daarmee kan het subsidiebeleid ook beter worden geëvalueerd.