Voor eerlijke belastingen!

Afgelopen weken viel hij weer bij u op de (digitale) deurmat, de belastingaanslag van de BsGW. De BsGW is de belastingdienst van de Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg. Met de opbrengsten van de belasting kan de gemeente investeren in bijvoorbeeld sportvoorzieningen in ieder dorp, fietspaden en moderne gemeenschapshuizen. Dat er belasting betaald moet worden is dus een gegeven. Wel kan en moet de belasting eerlijker. Daar maken wij ons al jaren hard voor, en dat willen we met uw steun ook de komende jaren blijven doen.

Eerlijke rioolheffing

Nu betaalt elk huishouden en elk bedrijf in Nederweert hetzelfde bedrag aan rioolheffing. Of je nu een groot bedrijf of eenpersoonshuishouden hebt, veel of weinig water gebruikt. Dat vinden wij oneerlijk. Veel gemeenten in Limburg hebben al andere manieren om de rioolheffing eerlijker te verdelen. Wij willen dat ook in Nederweert mensen die weinig water lozen op het riool minder gaan betalen en de grote verbruikers meer.

Hondenbelasting
afschaffen

Afgelopen periode hebben we de hondenbelasting gehalveerd. Doel was om de hondenbelasting alleen nog te gebruiken voor voorzieningen voor honden. Die voorzieningen zijn alleen niet zo duur. Het geld dat we ophalen met hondenbelasting gaat dus toch voor het grootste deel naar algemene zaken. We vinden het oneerlijk dat hondenbezitters extra moeten bijdragen voor voorzieningen waar we allemaal gebruik van maken. Daarom willen we de hondenbelasting nu afschaffen. Daar hebben we uw steun voor nodig!

Gratis GFT

Goed gescheiden afval levert geld op. Vervuild afval en restafval kosten veel geld om te verwerken. Zowel de meevallers als tegenvallers worden verwerkt in de afvalstoffenheffing. Goed scheiden is dus niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor onze eigen portemonnee. Het ophalen van GFT wordt wat ons betreft gratis.

Bezwaar tegen OZB?

Aan de OZB willen we weinig veranderen. Wel willen we u een tip geven. Veel bureaus bieden nu aan om “gratis” bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde van uw huis om een lagere OZB af te dwingen. Deze bureaus werken echter niet gratis. Waar het voordeel voor u mogelijk enkele tientjes is, kost het de BsGW duizenden euro’s per keer. In totaal gaat dit om miljoenen euro’s per jaar. Al die kosten worden door de BsGW verrekend in de OZB van volgend jaar. Uiteindelijk betaalt u dus alsnog de rekening voor het inschakelen van dit soort bureaus. Vindt u de WOZ-waarde van uw huis te hoog? Neem dan eerst zelf contact op met de BsGW. Dat gaat vrij gemakkelijk en scheelt ons allemaal veel kosten.