Bouwen aan een Nederweert voor iedereen

Gemeentehuis Beeld: D66 Nederweert

Vier jaar geleden kwamen we met een fantastisch team als nieuwe partij binnen in de gemeenteraad. Met twee zetels en even later ook een wethouder zorgen we voor een frisse wind in de Nederweerter politiek. Het vooruitschuiven van grote keuzes en een politiek die vooral met elkaar bezig is waren we moe. Daarom namen we het heft in eigen hand. We hebben de afgelopen jaren kunnen zorgen voor die frisse wind. Nu is het zaak om die frisse wind harder te laten waaien.

We maken echte keuzes
Vier jaar geleden beloofden we u niet mee te doen met decennia geruzie over grote prestigeprojecten. Wij hakken knopen door en maken keuzes. Het veelbesproken hotel is eindelijk in aanbouw, er wordt weer volop geïnvesteerd in het centrum, de plannen voor Sportpark De Bengele zijn uitgestippeld en er zijn cruciale keuzes gemaakt voor de N266, N275 en belangrijke fietsroutes.

Samen met inwoners
Die keuzes maken we niet alleen. We beloofden u ook om met inwoners en ondernemers in gesprek te gaan en blijven. We staan als partij regelmatig op straat om met inwoners te spreken over wat er beter kan in onze prachtige gemeente. Dat doen we niet alleen in verkiezingstijd, maar juist ook erbuiten. Helaas kon dat de afgelopen periode door corona minder. Daarom hebben we gewerkt met digitale alternatieven, zoals sociale media. En bij belangrijke onderwerpen zorgen we dat u wordt betrokken bij het beleid. Niet achteraf als alles al in beton is gegoten, maar aan de voorkant als nog veel mogelijk is. Daar gaan we ook komende periode mee door.

Open en transparante politiek
We staan voor een open en transparante politiek. We vinden het belangrijk om inwoners mee te nemen in de keuzes die we maken. Daarom plaatsen we na elke raadsvergadering een terugkoppeling op onze website en in de lokale media over de belangrijkste onderwerpen. In die Raadpraat is te lezen welke standpunten wij hebben ingenomen, welke voorstellen wij hebben gedaan en wat er is besloten.

We kijken naar de toekomst
Er is nog genoeg te doen in Nederweert. Zo moet er veel meer gebouwd worden om de woningcrisis op te lossen, in alle kernen. We stellen gezondheid voorop. Dat doen we door echt werk te maken van een schone lucht. We houden Nederweert in beweging, letterlijk en figuurlijk. We zorgen dat iedereen kan sporten en we zorgen dat de gemeente in ontwikkeling blijft. Daarbij hebben we extra oog voor mensen in een kwetsbare positie. In onze samenleving moet iedereen mee kunnen doen, op een gelijkwaardige manier. En bij alle besluiten kijken we naar de impact op de jeugd en de generaties na ons.

Doet u mee?
Ik wil ook de komende jaren graag samen met u aan de slag. Samen bouwen aan een Nederweert voor iedereen. Doet u mee? Laat uw stem horen op 14, 15 of 16 maart!
 
Martin van Montfort
Lijsttrekker D66 Nederweert

Er is een groot tekort aan geschikte woningen in Nederweert. De afgelopen jaren hebben we al gezorgd voor een versnelling in de woningbouw. De komende jaren moet er nog veel meer gebouwd worden, in alle kernen. Iedereen moet een fatsoenlijk eigen plekje kunnen vinden in onze prachtige gemeente.

Gezondheid was voor ons al een speerpunt. De afgelopen twee jaar heeft nog meer aangetoond dat een goede gezondheid erg belangrijk is. Wij kiezen voor de gezonde opties. We zorgen voor een schonere lucht en voor een groene omgeving. We stimuleren sport en gezonde voeding.

We zorgen dat Nederweert in beweging blijft, letterlijk en figuurlijk. We investeren in goede sportvoorzieningen en goede fietsverbindingen. We zorgen ook dat we echte keuzes maken. Geen stilstand, maar vooruitgang.

In onze gemeente kan iedereen mee doen. Jong of oud, wieg hier of elders, dat maakt voor ons niet uit. Iedereen moet dezelfde kansen krijgen en mee kunnen doen. We bestrijden armoede, eenzaamheid en laaggeletterdheid. En we zorgen dat u kunt meedenken over het beleid van de gemeente.

Wij omarmen diversiteit. Juist de grote verscheidenheid aan inwoners en ondernemers zorgt voor een krachtige gemeenschap. We gaan op een respectvolle manier met elkaar om.

Wij kijken altijd naar het belang van de jeugd. Niet alleen de jeugd van vandaag, maar ook de jeugd van morgen. We investeren in de ontwikkeling van kinderen: goed onderwijs, kinderopvang, sport, cultuur, muziek en natuur. We houden bij beslissingen rekening met toekomstige generaties. Daarom investeren we in een schone en gezonde leefomgeving en een duurzame samenleving.