Prettig wonen in een mooie omgeving

Nieuwe woningen op Hoebenakker Beeld: D66 Nederweert

Wonen is een van de belangrijkste thema’s voor ons. Er is een grote vraag naar geschikte woningen, vooral voor starters en senioren in alle kernen. Inwoners hebben hun voorkeur waar ze willen wonen: dit kan te maken hebben met het dorp of wijk waar men wil wonen, het soort woning en de omgeving. De komende jaren zetten we in op het realiseren van bouwplannen die aansluiten bij de vraag van onze inwoners. De vraag bestaat voor het grootste deel uit woningen voor starters, doorstromers en senioren. Daarnaast is Nederweert ook aantrekkelijk voor mensen van buiten die hier met hun gezin willen komen wonen. Ook voor deze groep moet aandacht zijn. Naast aandacht voor de grote vraag naar koopwoningen, moeten we ook aandacht hebben voor mensen die op zoek zijn naar een (sociale) huurwoning.

Ondanks dat er veel gebouwd wordt, blijft er schaarste op de woningmarkt. Daarom gaan we méér bouwen. We willen 500 nieuwe woningen in de gemeente Nederweert in de komende jaren, verspreid over alle kernen. Hierbij maken we een goede verdeling  in koopwoningen, huurwoningen, starterswoningen en levensloopbestendige woningen.

Om iedereen in Nederweert gelijke kansen te geven op het gebied van koopwoningen willen wij op een aantal plekken zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming invoeren. Hiermee zorgen we ervoor dat woningen beschikbaar blijven voor onze inwoners en starters meer kans maken op de woningmarkt.

Om maatwerk te leveren op het gebied van wonen kijken we naar innovatieve oplossingen. Hierbij denken we aan tiny houses, het opsplitsen van grotere woningen en mantelzorgwoningen.

Het is belangrijk dat onze woningen duurzamer worden. We stimuleren dat mensen hun huis verduurzamen, zoals isoleren, het aanbrengen van zonnepanelen of het plaatsen van een warmtepomp. Bij nieuwbouw zijn deze voorzieningen de standaard.

Arbeidsmigranten zijn een belangrijke factor in het draaiende houden van onze (lokale) economie. Het is belangrijk om arbeidsmigranten goed te huisvesten. Hierbij moet er rekening worden gehouden met het aantal mensen in één woning, maar ook met het zo min mogelijk overlast veroorzaken voor omwonenden.

Leven in een groene omgeving is gezond voor iedereen. We willen dat er in iedere wijk en in alle dorpskernen voldoende groen is. Hierbij denken we aan parken, groene speeltuintjes en voldoende beplanting. Volgens landelijk beleid moet er 75 m2 groen zijn per woning. Deze richtlijn willen wij aanhouden en eventueel verhogen.