Raadpraat 50 – Mijlpaal in transparantie

In deze raadpraat blikken we met u terug op de raadsvergadering van 22 november 2022.

Een oplossing voor Staat

Al jaren is het oude bedrijventerrein aan Staat een doorn in het oog. De afgebrande Boerenbond zorgt ook voor vragen m.b.t. veiligheid. Het is dus hard nodig om deze locatie te herontwikkelen. Gezien de grote woningnood ligt het dan ook voor de hand om hier woningen te bouwen. Begin dit jaar leek er eindelijk schot in dit langlopend dossier te zitten en hebben de grondeigenaren een overeenkomst gesloten met een projectontwikkelaar met een deadline van 15 december 2022. De laatste maanden lijkt er ruis op de lijn ontstaan en horen we van de diverse betrokkenen tegengestelde verhalen. Daarom hebben we het college gevraagd om opheldering en om met alle betrokkenen om tafel te gaan. Het was goed om te horen dat wat het college betreft alle gemaakte afspraken nog steeds staan. Wel zijn we teleurgesteld in de weigering van het college om met alle betrokkenen om tafel te gaan. Juist als er onduidelijkheid is lijkt het ons beter om samen in gesprek te gaan om te zorgen dat iedereen weer hetzelfde beeld heeft en oog op de bal houdt om snel te komen tot een mooie nieuwe woonlocatie.

Hogere huur voor
sportverenigingen?

De afgelopen jaren zijn voor veel verenigingen moeilijk geweest. Alles rondom corona, teruglopende ledenaantallen en de hoge inflatie en energierekening zorgen bij veel verenigingen voor (financiële) zorgen. We vinden het daarom onbegrijpelijk dat het college per 1 januari de huren voor de sportvoorzieningen (binnen en buiten) gaat verhogen. We vinden elke verhoging nu een compleet verkeerd signaal. De sportverenigingen verdienen ondersteuning, geen lastenverzwaring. De gemeente staat er financieel heel goed voor en heeft de extra inkomsten niet nodig. Daarom hebben we het college gevraagd om af te zien van de geplande huurverhoging. Helaas wilden ze dat niet doen.

De windmolens
blijven draaien

Sinds de windmolens in Ospeldijk draaien wordt door een klein aantal omwonenden flink geklaagd. Daarom is een onderzoek gestart naar de ervaren overlast en of de windmolens voldoen aan de wettelijke eisen en de eisen uit de vergunning. Dat onderzoek loopt nog en de uitkomsten zullen binnenkort bekend worden. Als er aanleiding toe is kunnen er aanpassingen worden geëist aan de windmolens. Vooruitlopend op die conclusies heeft een aantal omwonenden gevraagd om de vergunningen volledig in te trekken. Zomaar bestaande vergunningen intrekken kan niet. Mensen die een vergunning hebben hebben namelijk rechtszekerheid.

Daarnaast vinden we het in tijden van hoge energiekosten en het afbouwen van onze afhankelijkheid van Russisch gas en de klimaatuitdagingen ook niet uit te leggen om duurzame energie stil te leggen. Wat ons betreft zijn er eerder meer dan minder windmolens nodig. Wij hebben het verzoek tot intrekking dus verworpen. Het onderzoek naar de ervaren overlast loopt nog en we zijn benieuwd naar de uitkomsten.

Een mijlpaal – win een vlaai

Sinds we in de gemeenteraad zitten geven we elke raadsvergadering via onze Raadpraat een terugblik op de raadsvergadering. We vinden het belangrijk om u te laten horen wat we in de gemeenteraad doen en welke standpunten we als D66 Nederweert innemen. Dit is de 50e editie van Raadpraat, een mijlpaal. We vinden het heel fijn om uw reacties te horen en zijn blij met de vele trouwe lezers. Om deze mijlpaal te vieren willen we drie vlaaien weggeven aan trouwe lezers. Wil jij ook kans maken op een lekkere vlaai van een van de bakkers in onze gemeente? Stuur dan een mailtje met een tip, opmerking of bijvoorbeeld jouw beeld van hoe Nederweert er in 2030 uit zou moeten zien naar [email protected].

Denk mee en doe mee!

We vinden het altijd fijn als mensen ons willen steunen of mee willen denken. Opmerkingen, vragen of ideeën zijn altijd welkom, of word lid. Met uw steun kunnen wij een nog krachtiger geluid laten horen en Nederweert verder verbeteren.

Martin van Montfort
Fractievoorzitter D66 Nederweert