Zorg voor elkaar

Vrijwilligers bij Eynderhoof Beeld: Jo Daniëls Photography

Wij zijn trots op de mensen in Nederweert die elke dag opnieuw hard aan het werk zijn voor een ander. Of dat nu gebeurt in de reguliere zorg, thuiszorg, mantelzorg, jeugdzorg of zorg voor mensen met een beperking. Het is belangrijk dat de gezondheidszorg meer aandacht krijgt. Er moet meer worden ingezet op preventie, signalering en doorpakken. Korte lijnen in de zorg zijn belangrijk.  Ook moet er goede afstemming zijn met onderwijs, GGD, bibliotheek, sportverenigingen, woningcorporaties en belangenorganisaties. We vinden het belangrijk dat de gemeente aandacht heeft en blijft houden voor de integratie van vluchtelingen. Dit stopt niet bij alleen het huisvesten, maar ook daarna is het belangrijk dat deze groep goed wordt meegenomen in de samenleving. Op deze manier zullen ze het snelste integreren in Nederweert.

We zetten in op gelijke kansen om mee te doen in de samenleving, op basis van ieders talenten en mogelijkheden, zowel economisch als sociaal. In het sociaal domein wordt zelfredzaamheid en samenredzaamheid van bewoners onderling gestimuleerd.  We investeren in preventie. Ook de eigen regie van inwoners is cruciaal. Inwoners hebben bij voorkeur één aanspreekpunt. Ondersteuning en zorg wordt dichtbij de eigen dagelijkse leefomgeving van onze inwoners geboden. We vertrouwen op de kracht van inwoners en professional.

Kinderen moeten kunnen opgroeien in een veilige omgeving. Dit is helaas niet altijd mogelijk. Daarom ondersteunen we kinderen en ouders met jeugdzorg. Het is belangrijk dat er één aanspreekpunt is vanuit alle organisaties, een vertrouwd gezicht voor kind én ouders. Met hulporganisaties, scholen en familie werken we aan een oplossing van de problemen rondom de kinderen. We proberen uithuisplaatsingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Armoede is nog steeds een probleem. Ook in Nederweert hebben mensen nog steeds moeite om rond te komen. Als gemeente ondersteunen we deze mensen zo goed mogelijk. Dit doen we met voorzieningen als de voedselbank, kledingbank en het jeugdsportfonds. Ook zetten we in op schuldhulpverlening.

Veel mensen voelen zich eenzaam. We stimuleren initiatieven die zorgen voor verbinding en saamhorigheid. Hierbij kijken we vooral naar een sociaal netwerk in de eigen woonplaats. Verenigingen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

We willen dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Dat geldt ook op de arbeidsmarkt. Via De Risse helpen we mensen aan passend werk. Daarnaast zetten we in op meer stage- en leerwerkplekken bij het Nederweerter bedrijfsleven.

Te veel inwoners hebben moeite met lezen en schrijven. Ook kan niet iedereen mee in het digitale tijdperk. We zetten in op de verbetering van deze vaardigheden. Hiervoor trekken we samen op met scholen, werkgevers en de bibliotheek.

De gemeente zorgt voor een goede opvang van vluchtelingen. Hierbij is het belangrijk dat deze nieuwe Nederweertenaren taalles krijgen vanaf de eerste dag dat ze hier wonen. Als mensen Nederlands spreken kunnen ze veel makkelijker integreren. Ook bij arbeidsmigranten stimuleren we het leren van de taal en inburgering. Iedereen die hier woont en/of werkt moet een volwaardig onderdeel kunnen zijn van de gemeenschap, ongeacht waar hun wieg stond.