Raadpraat 55 – Lagere lasten voor u?

In deze raadpraat blikken we met u terug op de raadsvergadering van 27 juni 2023. Net voor de raadsvergadering kwam het nieuws over de ziekte van wethouder Franssen. Wij zijn er enorm van geschrokken. Ook via deze weg wensen we Jorik veel beterschap.

Ander belastingsysteem
met lagere belastingen?

Al zo’n 10 jaar worden de gemeentelijke belastingen geheven door de BsGW. Dat doen zij voor bijna alle gemeenten in Limburg. Elke gemeente heeft een eigen manier om de belasting te berekenen. De BsGW probeert nu om te zorgen dat gemeenten zoveel mogelijk dezelfde rekenmethode gebruiken. Daarmee kunnen ze efficiënter werken en kunnen de kosten omlaag. Vooral bij de rioolheffing zien wij kansen om aan te sluiten bij een methode die al in veel gemeenten wordt gebruikt en voor veel inwoners zorgt voor lagere belastingen. 

Voor de rioolaansluiting krijgt elk adres in Nederweert exact dezelfde belastingaanslag. Of je nu veel of weinig loost op het riool, woning of bedrijf, iedereen betaalt hetzelfde. Wij vinden dat oneerlijk. Al jaren vragen wij om grote gebruikers van het riool meer te laten betalen, zodat kleine gebruikers minder betalen. Veel gemeenten in Limburg doen dat al. Daar betaal je rioolheffing over je waterverbruik. Hoewel we al jaren vragen om meer informatie, kwam die pas tijdens de raadsvergadering boven water. Het blijkt dat ons voorstel ervoor zorgt dat bijna alle huishoudens zo’n €40,- per jaar minder belasting betalen en de grote vervuilers (vooral grotere bedrijven) betalen dan meer belasting. Helaas kregen we alleen steun van GroenLinks en stemde een grote meerderheid van de raad tegen. De komende jaren verandert er dus niets en betalen veel gezinnen in onze ogen te veel belasting.

Een campercamping
in Ospel

Een ondernemer heeft een plan ingediend om aan de Kreijel in Ospel een campercamping te starten. Hij is hiermee al kleinschalig gestart en het voorstel aan de raad was om het flink uit te breiden. In de omgeving is veel weerstand tegen het plan. Er wordt namelijk nu al overlast ervaren en dat neemt in de nieuwe plannen alleen maar toe. Het gaat hierbij o.a. om wateroverlast, geluidsoverlast en inkijk. In de basis zijn we enthousiast over ondernemers die willen investeren om toerisme in Nederweert te versterken. Toch heeft dit plan in onze ogen nog te veel haken en ogen en is er te weinig overleg geweest met de buurt. Wij hebben daarom tegen het plan gestemd en opgeroepen om terug naar de tekentafel te gaan. Ga in overleg met de buren en zorg voor een beter plan met minder overlast. Ondanks de grote bezwaren van de buurt heeft een meerderheid van de raad toch ingestemd met het plan. Wij hopen dat de ondernemer toch nog met zijn buren in overleg gaat om tot verbeteringen te komen.

Omgevingsvisie
kernen en
bedrijventerreinen

De gemeente is aan het werken aan een nieuwe omgevingsvisie voor de kernen en bedrijventerreinen. Voor het buitengebied is die al vastgesteld in 2021. De omgevingsvisie geeft aan in welke richting onze gemeente zich de komende jaren kan ontwikkelen. Tijdens de raadsvergadering bespraken we de eerste versie van de nieuwe visie. In de visie is gelukkig veel aandacht voor woningbouw, een groene en gezonde leefomgeving, verkeersveiligheid en kansen voor ondernemers. Toch missen wij nog een aantal belangrijke onderwerpen. Sport, cultuur en erfgoed worden bijna niet genoemd in dit eerste concept. Dat vinden wij een enorme gemiste kans. Projecten als de Bengele Beweegt en een nieuwe gymvoorziening in Ospel moeten volgens ons zeker worden vermeld. We hebben het college daarom opgeroepen om voor deze onderwerpen meer aandacht te hebben in de volgende versie die we na de zomer bespreken in de raad.

Vernieuwing begraafplaats

De algemene begraafplaats in Budschop is 45 jaar oud. Het is tijd voor een flinke opknapbeurt en aanpassingen naar de wensen van nu. Er is een plan gemaakt waarmee de begraafplaats groener wordt ingericht met meer planten en bomen. Ook worden er een strooiveld en een urnenheuvel aangelegd. De huidige urnenmuur wordt aangepast. Dit is een enorme verbetering en we hebben dus ingestemd met het voorstel. Wel hebben we het college gevraagd om een zeer zorgvuldige aanpak en een hele goede communicatie met nabestaanden. Daarnaast vinden we dat er tegenwoordig ook wel meer vrijheid mag zijn voor het uitzoeken van je eigen grafsteen. Nu zijn daar nog hele strenge regels aan verbonden. Het college heeft ons toegezegd deze regels opnieuw te gaan bekijken.

Denk mee en doe mee!

We vinden het altijd fijn als mensen ons willen steunen of mee willen denken. Opmerkingen, vragen of ideeën zijn altijd welkom, of word lid. Met uw steun kunnen wij een nog krachtiger geluid laten horen en Nederweert verder verbeteren.

Martin van Montfort
Fractievoorzitter D66 Nederweert