Raadpraat 16 – Belastingen: de vervuiler betaalt?

Afgelopen raadsvergadering hebben we weer een aantal belangrijke thema’s besproken. Zoals gebruikelijk blikken we ook dit keer samen met u terug op de raadsvergadering. Deze keer de vergadering van dinsdag 17 december 2019.

Gemeentelijke belastingen 2020

Het belangrijkste onderwerp van de raadsvergadering was de gemeentelijke belastingen. Elk jaar in december worden de belastingen en heffingen voor het volgende jaar vastgesteld. Dat doen alle gemeenten. We vinden het belangrijk dat er op een verantwoorde manier wordt omgegaan met belastingtarieven en dat deze ook eerlijk zijn. Daarom hebben we vorig jaar de hondenbelasting gehalveerd en ook nu weer het pleidooi gehouden om deze inkomsten alleen te gebruiken voor hondenvoorzieningen en bestrijding van hondenpoep.

Gezien de woningen in Nederweert gemiddeld met 7,6% in waarde zijn gestegen, zou de OZB die door u betaald moet worden ook fors stijgen. De OZB is namelijk gekoppeld aan de waarde van uw woning. Daarom waren we ook blij met het voorstel van het college om het belastingtarief voor woningen te verlagen. Dit zorgt ervoor dat de OZB die een gemiddeld gezin moet betalen slechts stijgt met een inflatiecorrectie en niet met 7,6% zoals bij ongewijzigd belastingtarief zou zijn.

De vervuiler betaalt

Voor ons is een belangrijk principe dat de vervuiler betaalt. Dat is bij de rioolheffing nu niet het geval. Voor elk pand wordt hetzelfde bedrag in rekening gebracht, ongeacht hoeveel er geloosd wordt op het riool. Ook het afkoppelen van regenwater levert geen belastingvoordeel op. Wij zouden graag zien dat dit eerlijker wordt. Dat mensen die meer lozen op het riool ook meer betalen en dat het afkoppelen van regenwater jaarlijks beloond wordt met een lagere belasting. Veel andere gemeenten doen dit al. We hebben een motie ingediend om dit te onderzoeken, zodat we vanaf 2021 naar een eerlijkere rioolheffing kunnen gaan. De andere partijen stonden hier sympathiek tegenover en wethouder Cuijpers gaf aan ook de huidige subsidie voor afkoppelen regenwater erbij te willen betrekken. De motie is met steun van JAN en Nederweert Anders aangenomen.

Afval

Er zijn meerdere redenen waarom de kosten voor het verwerken van afval stijgen. Dit komt bijvoorbeeld door gestegen ophaalkosten van de duobak en door gestegen belastingen van het kabinet op de verwerking van restafval. Daarom wordt in praktisch alle gemeenten de afvalstoffenheffing komend jaar verhoogd met tientallen euro’s. Het college stelde voor om de afvalstoffenheffing voor elk huishouden met hetzelfde bedrag van €22,56 te verhogen. Deze keuze vinden wij echter niet eerlijk. Dat de afvalstoffenheffing omhoog gaat begrijpen we, want de kosten stijgen ook. Maar de keuze waarop dat volgens het college moet gebeuren begrijpen we niet. Die keuze konden wij daarom ook niet steunen.

Wij willen de kosten laten landen waar ze worden gemaakt. Minder afval moet voordeliger zijn dan meer afval. Dat is het principe ‘de vervuiler betaalt’. Daarom stelden wij voor om niet de vaste lasten per huishouden te laten stijgen, maar om de kiloprijs van het afval in de duobak te verhogen. Die zou dan stijgen van 15 cent per kilo naar 21 cent per kilo. We hebben daarbij aangegeven dat een andere verhouding van de kosten voor ons ook bespreekbaar is. Echter gaven zowel wethouder Cuijpers als alle andere partijen aan ons voorstel niet te steunen.

Luiers recyclen

Omdat de afvalstoffenheffing stijgt willen we kijken naar andere manieren om inwoners te ontlasten. Het restafval in Nederland bestaat voor 8 tot 12% uit luiers en incontinentiemateriaal. Sinds een aantal jaar is dit echter heel goed te recyclen tot biogas, plastic en compost. Veel gemeenten zijn daarom al begonnen met het apart inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal, meestal met inzamelpunten bij kinderopvang, scholen en zorginstellingen. Dat is een makkelijke oplossing en op de meeste plekken ook een groot succes. We hebben een motie ingediend om dit in Nederweert ook te gaan doen.

Het apart inzamelen is niet alleen financieel gunstig voor gezinnen met jonge kinderen, maar helpt ook aan het halen van onze doelstelling. We hebben als gemeente het doel gesteld om in 2020 nog maar 100 kg restafval per persoon te hebben. Nu zitten we nog op 130 kg. Dat komt onder andere omdat nog niet iedereen plastic, metaal en drankkartons goed scheid. Maar dus ook door de vele luiers in het restafval. Apart inzamelen van luiers is voor veel mensen misschien even wennen, maar is wel een win-win situatie. Goed voor de portemonnee én goed voor het milieu. Helaas steunde alleen Nederweert Anders ons voorstel en haalde het dus geen meerderheid. Wethouder Voss heeft wel toegezegd om dit idee mee te nemen bij het nieuwe afvalbeleid.

Fijne feestdagen

We wensen u fijne feestdagen, een goede jaarwisseling en een mooi, gezond en duurzaam 2020 toe. Als u onder de kerstboom of tijdens een discussie met familie of vrienden een idee krijgt waarmee de gemeente komend jaar aan de slag moet, laat het ons dan weten. U kunt ons mailen op [email protected] en [email protected]. Opmerkingen, vragen of ideeën zijn altijd welkom. Wij zien u graag weer in 2020, tijdens een evenement, op straat of bij een raadsvergadering.

Martin van Montfort & Kyll Bruijnaers
Raadsleden D66 Nederweert