Raadpraat 51 – Laat onze verenigingen niet in de kou staan!

In deze raadpraat blikken we met u terug op de raadsvergadering van 20 december 2022.

Een nieuwe Pinnenhof

Onze fractie is altijd voorstander geweest van een nieuwe Pinnenhof. Het huidige pand is zwaar verouderd en met pleisters plakken en een likje verf redden we het niet meer. Tijd voor nieuwbouw. Dat zeiden we vijf jaar geleden al en we vinden het mooi dat nu alle partijen dat hebben omarmd. Het programma van eisen dat met de gebruikers is opgesteld kunnen we steunen. Ook zijn we zeer tevreden met de repetitieruimtes voor muzikanten die gemaakt worden naar aanleiding van ons voorstel uit 2019. Ondanks dat we groot voorstander zijn van een nieuwe Pinnenhof waren we toch kritisch op het voorstel van het college. Hoewel we niet op alle vragen antwoorden kregen (bijvoorbeeld over parkeren), hebben we toch ingestemd met het voorstel. Onze verenigingen verdienen namelijk een nieuw onderkomen. We blijven erop letten dat onze aandachtspunten in het vervolgproces worden meegenomen.

Andere locaties
voor de Pinnenhof?

We vinden het een gemiste kans dat er niet breder is gekeken naar alternatieve locaties. Alleen nieuwbouw op de huidige locatie werd aan de raad voorgelegd. We hadden ook graag alternatieven gezien. Daarbij zou bijvoorbeeld woningbouw op de huidige locatie van de Pinnenhof de nieuwbouw op een andere locatie (deels) kunnen financiëren. De meeste andere partijen stonden echter niet open voor een alternatieve locatie.

Tijdelijke huisvesting

Omdat gekozen is voor sloop en nieuwbouw op de huidige locatie is er dus een tijd lang geen gemeenschapshuis in Nederweert. De verenigingen en andere gebruikers moeten dus uitwijken naar een andere locatie. We hebben onze zorgen hierover geuit. Op ons verzoek deed het college de toezegging dat de verenigingen geen extra kosten zullen hebben aan de tijdelijke huisvesting. Als die duurder is dan de Pinnenhof komt de gemeente tegemoet. Daar zijn we blij mee. Onze verenigingen hebben namelijk al een aantal moeilijke jaren achter de rug.

Betere verlichting
van fietsroutes

Verkeersveiligheid vinden we erg belangrijk, zeker voor fietsers en voetgangers. Daarom hadden we samen met het JAN gevraagd om de openbare verlichting in het buitengebied langs belangrijke routes te verbeteren, met zoveel mogelijk slimme verlichting en oog voor natuur. Dat verzoek is door de ambtenaren uitgewerkt. Samen met de dorpsraden is bekeken welke routes het belangrijkste zijn om beter te verlichten. In de raadsvergadering hebben we ingestemd met het voorstel om op de meeste doorgaande fietsroutes van en naar de dorpen te investeren in nieuwe verlichting. Het gaat onder andere om de Meijelsedijk, Ospelseweg, Steer-Hulsen, Houtsweg-Schoor-Kraan en Deckersstraat-Dorpstraat-Kerkstraat.

Denk mee en doe mee!

We vinden het altijd fijn als mensen ons willen steunen of mee willen denken. Opmerkingen, vragen of ideeën zijn altijd welkom, of word lid. Met uw steun kunnen wij een nog krachtiger geluid laten horen en Nederweert verder verbeteren.

Martin van Montfort
Fractievoorzitter D66 Nederweert