Raadpraat 38 – Nieuwe woonwijk en nieuw bos

Tijdens de raadsvergadering van 23 november 2021 zijn een aantal belangrijke besluiten genomen. Zoals gebruikelijk blikken we ook dit keer samen met u terug op de raadsvergadering.

Nieuwe woonwijk in Nederweert

We hebben al vaak gesproken over woningbouw in de raad. We vinden het belangrijk dat er in de gemeente voldoende aanbod van woningen is. Er is in Nederweert, net als in de rest van het land, een enorm tekort aan goede betaalbare woningen.

We hebben al vaker besluiten genomen over nieuwe woningbouwplannen in de gemeente. Tijdens de raadsvergadering hebben we ingestemd met het aankopen van grond voor het uitbreiden van Hoebenakker en Kerneelhoven. Hier moeten minstens 100 woningen gebouwd gaan worden.

We zijn erg enthousiast over het plan. We moeten in de gemeente Nederweert bijbouwen en blijven bouwen. Vraag en aanbod moeten weer dichter bij elkaar komen. We hebben opgeroepen om bij dit plan vooral te kijken naar de jeugd, die we graag in onze gemeente willen houden.

Aandacht voor de scholen

Bouwplannen van deze omvang zorgen ook voor jonge gezinnen in de wijk. Als er veel nieuwe gezinnen komen te wonen met kleine kinderen zorgt dit voor meer leerlingen op de basisscholen. Sommige scholen hebben al ruimtegebrek. We hebben het college opgeroepen om dan ook met de scholen te bekijken of wellicht uitbreiding van de gebouwen nodig is.

Er komt een nieuw bos

Tijdens de vergadering hebben we ook ingestemd met de aanplant van een nieuw bos van 5,5 hectare aan de rand van het Weerterbos. Dit bos wordt samen met het Limburgs Landschap aangelegd. Meer bomen en nieuwe natuur is goed voor de biodiversiteit en leefbaarheid in ons buitengebied. Daarom steunen we dit voorstel volmondig.

Denk mee en doe mee

We vinden het altijd fijn als mensen ons willen steunen of mee willen denken. Opmerkingen, vragen of ideeën zijn altijd welkom, of word lid. Met uw steun kunnen wij een nog krachtiger geluid laten horen en Nederweert verder verbeteren.

U kunt ons mailen op [email protected] en [email protected]

Martin van Montfort & Kyll Bruijnaers
Raadsleden D66 Nederweert