Raadpraat 39 – Schone lucht en eerlijke belastingen

Tijdens de raadsvergadering van 21 december 2021 zijn een aantal belangrijke besluiten genomen. Zoals gebruikelijk blikken we ook dit keer samen met u terug op de raadsvergadering.

De lucht in Nederweert moet schoner!

Tijdens de raadsvergadering is uitgebreid stilgestaan bij de kwaliteit van de lucht die we dagelijks inademen. Er zit teveel fijnstof in de lucht. Daar moet iets aan gedaan worden. Hiervoor moet gekeken worden naar houtstook, verkeer en industrie. Maar zeker ook naar de intensieve veehouderij. Uit onderzoek van Pouderoyen Tonnaer blijkt namelijk dat de intensieve veehouderij zorgt voor de meeste luchtverontreiniging in Nederweert. Zelfs als we álle stallen voorzien van de meest moderne schone technieken lossen we het probleem niet op. Dan blijft de uitstoot van de intensieve veehouderij nog steeds te hoog. Conclusie: 3,2 miljoen kippen, 250.000 varkens en nog vele runderen, schapen, kippen en geiten is teveel voor een gemeente als Nederweert.

Maar wat is dan de oplossing? Allereerst moeten alle niet gebruikte vergunningen worden ingetrokken. Niet dweilen met de kraan open. Vervolgens moet de gemeente met elke veehouder in gesprek gaan aan de keukentafel over de toekomstplannen. Veel ondernemers willen stoppen maar lopen tegen drempels aan. Kijk waar je ze over die drempel heen kunt helpen. Dat is in het belang van ondernemer én inwoners: win-win. En kijk ook met ondernemers wat er mogelijk is qua technieken en hoe hun verdienmodellen te verbeteren zijn zonder uitbreiding van het aantal dieren. Bedrijven die te dicht op een kern of de natuur zitten kunnen verplaatst worden.

Het nieuwe regeerakkoord biedt volgens ons veel aanknopingspunten. Er is een pot beschikbaar van 25 miljard euro voor het uitkopen van bedrijven en ondernemers die willen investeren te laten overstappen op kringlooplandbouw. Dat zorgt voor minder uitstoot van stikstof, fijnstof en geur. We hebben het college en de ambtenaren opgeroepen om de verbinding te zoeken met Den Haag. We moeten aanspraak maken op die grote pot geld.

Eerlijke belastingen!

Tijdens de raadsvergadering hebben we ook de belastingtarieven voor komend jaar vastgesteld. Bij de OZB-belasting voor niet-woningen (bedrijven en verenigingen) hebben we eenmalig de belastingopbrengst verlaagd. Dat betekent dat voor bedrijven en verenigingen de OZB-belasting een stukje lager uitvalt dan de BsGW eigenlijk had berekend. Nu velen van hen een zwaar jaar achter de rug hebben vinden we dit een mooi steuntje in de rug.

We hebben opnieuw opgeroepen om de rioolheffing eerlijker te berekenen. Nu betaalt ieder huishouden en ieder bedrijf hetzelfde bedrag, ongeacht hoeveel er wordt geloosd op het riool. Wij willen dit eerlijker verdelen: mensen die weinig water lozen op het riool betalen minder, mensen die veel water lozen betalen meer. Op onze oproep is door het college toegezegd dat ze volgend jaar met een voorstel komen hoe we de rioolheffing op een eerlijkere manier kunnen gaan berekenen.

Voor het ophalen van afval start komend jaar een pilot. Nu betaal je nog hetzelfde voor een kilo gft-afval als voor een kilo restafval. Dit komt omdat de duobak alleen als geheel kan worden gewogen. Het verwerken van gft is veel minder duur dan het verwerken van restafval. Daarom hebben we het college gevraagd om bij de pilot ook te kijken naar de kosten. Wij willen dat het tarief voor gft lager wordt dan het tarief voor restafval. Afval scheiden moet lonen.

Denk mee en doe mee!

We vinden het altijd fijn als mensen ons willen steunen of mee willen denken. Opmerkingen, vragen of ideeën zijn altijd welkom, of word lid. Met uw steun kunnen wij een nog krachtiger geluid laten horen en Nederweert verder verbeteren.

U kunt ons mailen op [email protected] en [email protected]

Martin van Montfort & Kyll Bruijnaers
Raadsleden D66 Nederweert