Raadpraat 37 – Investeren in een beter Nederweert

Tijdens de raadsvergadering van 9 november 2021 is de begroting voor komend jaar behandeld. Hierbij kwamen veel onderwerpen aan bod. Zoals gebruikelijk blikken we ook dit keer samen met u terug op de raadsvergadering.

Investeren in een beter Nederweert

Onze gemeente staat er financieel goed voor. Dat geeft ruimte om te investeren in een beter Nederweert. In de begroting voor 2022 is ervoor gekozen om dat ook te doen. Er wordt geïnvesteerd in het vergroenen van alle schoolpleinen in onze gemeente. Hierbij wordt het prachtig vernieuwde schoolplein van De Tweesprong als voorbeeld genomen. Er wordt structureel geld gereserveerd voor de Ondernemersvereniging Nederweert, het Platform Vitale Veehouderij en de bibliotheek. Er wordt extra geïnvesteerd in gastvrijheid en beleving. We gaan padelbanen aanleggen op Sportpark De Bengele. Hiermee halen we een nieuwe snel groeiende sport naar Nederweert. Dit zijn stuk voor stuk voorstellen die wij van harte steunen.

Impuls voor verduurzaming

In de vorige raadpraat hebben we gesproken over isoleren en van het gas af gaan. We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Daarom hebben we samen met Nederweert Anders en het JAN een voorstel gedaan om een energiefonds op te richten. Met dit fonds krijgt het college de ruimte om initiatieven van inwoners, verenigingen en ondernemers te steunen, bijvoorbeeld met leningen voor isolatie. We zijn blij dat dit voorstel met unanieme steun is aangenomen.

Aandacht voor fietsen, sport en wonen

In onze bijdrage hebben we verder aandacht gevraagd voor meer fietsvoorzieningen. We hebben ook het belang van beweging en sport onderstreept voor de fysieke en mentale gezondheid. Daarom blijft er wat ons betreft een gymvoorziening in Ospel. We kijken dus uit naar de uitkomsten van de onderzoeken naar de huidige gymzaal. De crisis op de woningmarkt moet ook opgelost worden. We zijn daarom blij dat er nieuwe bouwplannen worden ontwikkeld op Tiskeswej in Eind en aan de noordzijde van Nederweert. Onze hele bijdrage kunt u hier lezen.

Denk mee en doe mee

We vinden het altijd fijn als mensen ons willen steunen of mee willen denken. Opmerkingen, vragen of ideeën zijn altijd welkom, of word lid. Met uw steun kunnen wij een nog krachtiger geluid laten horen en Nederweert verder verbeteren.

U kunt ons mailen op [email protected] en [email protected]

Martin van Montfort & Kyll Bruijnaers
Raadsleden D66 Nederweert