Raadpraat 34 – Plastic afval thuis ophalen

De raadsvergadering van 20 juli 2021 was de laatste voor het zomerreces. Vorige week keken we al terug op bouwmogelijkheden in de kernen, aanpakken van armoede en verduurzaming bij Eindse Boys. Deze week nemen we u mee bij enkele andere onderwerpen uit de raadsvergadering.

Afval scheiden kan beter

Er zijn nog maar weinig gemeenten die een duobak gebruiken. Dat betekent dat de kosten voor het ophalen stijgen. Om te bepalen wat de beste nieuwe manier is om afval in te zamelen wordt in 2022 een pilot in Budschop gehouden.

De voorgestelde pilot houdt in:

  • PMD (plastic, metaal en drankkarton) wordt voortaan aan huis opgehaald.
  • Het restafval wordt in vuilniszakken aan huis opgehaald.
  • Groenafval wordt aan huis opgehaald in een afvalbak.

Op 28 september moeten we als gemeenteraad een besluit nemen over de pilot. We hebben nu een aantal wensen meegegeven aan de wethouder.

Plastic thuis ophalen

We horen van veel mensen dat het ophalen van PMD aan huis een enorme verbetering is. We willen ook voorkomen dat inwoners van andere kernen hun PMD naar Budschop brengen omdat de bakken weer eens vol zitten. We verwachten dat een vuilniswagen niet vol zit met alleen het PMD van Budschop. Daarom willen we dat PMD in de hele gemeente huis-aan-huis wordt opgehaald. De ondergrondse bakken kunnen voorlopig blijven staan.

Aandacht voor restafval

Verder moet in de pilot niet alleen gewerkt worden met afvalzakken voor restafval. We hebben gevraagd om ook te kijken naar het ophalen van restafval in bakken. Alleen door te werken met zakken én bakken weet je wat het beste werkt. We hebben ook onze oproep herhaald voor het apart inzamelen van luiers. Het zou mooi zijn als er in het pilotgebied een inzamelpunt kan komen.

We hebben veel aandacht voor de fiets. Veilig fietsen is voor ons een van de prioriteiten. Daarom vragen we vaak naar het aanbrengen van rode fietsstroken op de weg, zoals op de Ospelseweg of Moesemanstraat/Kapelaniestraat. Nu lag er een oproep van de verkeerscommissie Schoor voor het het aanbrengen van rode fietsstroken op de doorgaande weg Schoor/Kraan. Deze hebben er vroeger ook gelegen. Het is zonde dat deze een paar jaar geleden zijn verwijderd. Deze oproep steunen wij van harte.

In het vorig jaar vastgestelde mobiliteitsplan is geld gereserveerd voor het aanbrengen van fietsstroken op dit soort wegen. We hebben het college gevraagd om een overzicht welke wegen met dit geld de komende jaren (opnieuw) rode fietsstroken krijgen. Dan kunnen we ook bijsturen als het nodig is. 

In de raadsvergadering is de omgevingsvisie voor het buitengebied definitief vastgesteld. We zijn blij met de aandacht voor o.a. natuur, landschap en recreatie. De visie gaat ook in op de grote opgaven rondom de agrarische sector. Deze vergadering hebben we er maar kort over gesproken. In februari hebben we namelijk al uitgebreid stilgestaan bij deze omgevingsvisie. Bent u benieuwd wat we toen hebben gezegd? Lees hier de Raadpraat over die vergadering terug.

We vinden het altijd fijn als mensen ons willen steunen of mee willen denken. Opmerkingen, vragen of ideeën zijn altijd welkom, of word lid. Met uw steun kunnen wij een nog krachtiger geluid laten horen en Nederweert verder verbeteren.

Martin van Montfort & Kyll Bruijnaers
Raadsleden D66 Nederweert