Raadpraat 46 – Afvalinzameling goed voor elkaar?

In deze raadpraat blikken we met u terug op de raadsvergadering van 19 juli 2022.

Van afvalpilot naar
nieuwe inzamelmethode

De vorige coalitie is begonnen met een pilot voor afvalinzameling. Die blijkt goed te werken. Het nieuwe college stelt daarom ook voor om het nieuwe systeem te baseren op de bestaande pilot. Wel moet op een aantal plekken worden bijgestuurd. Als fractie hebben we al eerder aandacht gevraagd voor het wekelijks ophalen van PMD, het gratis ophalen van GFT en het gebruiken van bakken i.p.v. zakken voor restafval. We zijn zeer tevreden dat naar al deze eerdere voorstellen van ons is geluisterd. Toch zien wij nog ruimte voor verbetering bij het plan dat het college nu heeft.

We willen dat GFT wekelijks wordt opgehaald

Verpakkingen van etenswaren gaan we vanaf volgend jaar wekelijks ophalen. Dat doen we onder andere omdat het erg kan stinken. Toch kiest de nieuwe coalitie van CDA, JAN en VVD ervoor om de etensresten zelf minder vaak op te halen, maar 1 keer in de twee weken. Dit vinden we erg tegenstrijdig. Zeker met de hoge temperaturen zoals de laatste tijd is het belangrijk en hygiënisch om wekelijks GFT op te halen, voor de maden uit de bakken kruipen. In de enquête waar 1624 mensen aan hebben meegedaan werd ook door veel mensen aangegeven het prettig te vinden dat GFT wekelijks wordt opgehaald. Daarom hebben we samen met Nederweert Anders voorgesteld om GFT wekelijks op te halen. Het liefst het hele jaar door, maar minstens in de zomermaanden. Hiervoor was nu te weinig steun bij de andere partijen. We hopen dat het college er later toch voor kiest om GFT (in de zomer) wekelijks op te halen.

Keuze voor
verschillende afvalbakken

Veel mensen hebben weinig restafval of weinig GFT en hebben dus geen grote bak nodig. Een kleine bak is makkelijker schoon te maken en handzamer. Ook heeft niet iedereen ruimte voor twee grote containers en ruimte voor alle andere afvalstromen zoals PMD, papier en glas. Veel gemeenten geven hun inwoners daarom de keuze om te kiezen voor een grote of kleine bak. Asten en Someren doen dit al. Someren geeft zelfs de keuze uit vier maten: 25, 80, 140 of 240 liter. Samen met Nederweert Anders hebben we gevraagd om iedereen zelf te laten kiezen of ze een grote of kleine bak willen voor restafval en GFT. Helaas was ook hiervoor geen steun van de andere partijen.

Voorstellen over wonen

Er stonden meerdere voorstellen op de agenda over wonen. Die voorstellen waren nog voorbereid door het oude college. Zo hebben we een nieuwe woonvisie vastgesteld, waarin meer ruimte is om te bouwen in onze gemeente. We hebben ingestemd met het bouwplan De Peelwachter. Dit zijn 20 nieuwe woningen aan de rand van Ospel op de hoek van Meijelsedijk en Plattepeeldijk. Voor het levensloopbestendig maken van gemeenschappelijke ruimten in appartementencomplexen hebben we in 2020 een stimuleringsregeling vastgesteld. We hebben besloten die regeling met 3 jaar te verlengen om zo meer appartementencomplexen te helpen met het levensloopbestendig maken.

Denk mee en doe mee!

We vinden het altijd fijn als mensen ons willen steunen of mee willen denken. Opmerkingen, vragen of ideeën zijn altijd welkom, of word lid. Met uw steun kunnen wij een nog krachtiger geluid laten horen en Nederweert verder verbeteren.

Martin van Montfort
Fractievoorzitter D66 Nederweert