Raadpraat 44 – Doorbouwen!

In deze raadpraat blikken we met u terug op de raadsvergadering van 31 mei 2022.

Bouwen op Ospel

We vinden het belangrijk dat er in alle kernen genoeg wordt gebouwd. Daarom heeft Peter Koolen als wethouder de afgelopen periode hard gewerkt aan nieuwe bouwplannen. Een van die bouwplannen werd deze raadsvergadering ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Op de plek van de voormalige bakkerij aan de Onze Lieve Vrouwestraat 50-52 komen 8 appartementen en 2 levensloopbestendige woningen. Hiermee komen er in het centrum van Ospel 10 nieuwe woningen voor starters en senioren. We hebben volmondig ingestemd met dit bouwplan.

Meer mogelijkheden
voor starters

Naast dat we meer moeten bouwen, kunnen we starters ook op andere manieren helpen. Daar blijven we ons hard voor maken. Een van die manieren is het aanbieden van startersleningen. Hiermee kan het verschil tussen de maximale hypotheek en de waarde van het huis worden overbrugd. We hebben de afgelopen jaren meerdere keren de mogelijkheden van de starterslening vergroot. We hebben zelfs gezorgd dat het automatisch meegroeit met de regelingen van de provincie. De provincie versoepelt nu deze regeling. Daardoor kunnen meer starters in onze gemeente gebruik maken van de starterslening. We zijn hier erg blij mee omdat nu meer jongeren in hun eigen dorp een huis kunnen kopen.

Zorgen over beheer
sporthal De Bengele

De gemeente wil het beheer van de sporthal gaan wijzigen. Verenigingen krijgen zelf de toegangscodes om binnen te komen en er is niet meer altijd automatisch een beheerder aanwezig. Dit heeft natuurlijk als voordeel dat verenigingen meer gebruik kunnen maken van de sporthal. Maar we horen ook zorgen vanuit verschillende verenigingen over het nieuwe systeem. Zo zijn er zorgen over de veiligheid en of alle gebruikers wel alles netjes achterlaten als er geen beheerder is. Op onze vragen heeft het college toegezegd om nog in juni met de gebruikers om tafel te gaan en deze zorgen te bespreken. Het nieuwe systeem betreft een pilot van 1 september tot het einde van het jaar. Het college heeft toegezegd om alle gebruikers hier goed bij te betrekken.

We vinden het altijd fijn als mensen ons willen steunen of mee willen denken. Opmerkingen, vragen of ideeën zijn altijd welkom, of word lid. Met uw steun kunnen wij een nog krachtiger geluid laten horen en Nederweert verder verbeteren.

Martin van Montfort
Fractievoorzitter D66 Nederweert