Toekomstbestendige omgeving

Een leefbare gemeente is een gemeente die de toekomst in het oog heeft en houdt. De wensen van inwoners en hun sociale welzijn behartigt.

Onze gemeente heeft 350 agrarische bedrijven. D66 vindt het belangrijk dat we goed voor onze planeet, onze kinderen en alle organismen die er gebruik van maken, zorgen. Hierbij past dat we de 350 boerenbedrijven zo veel mogelijk stimuleren naar aard en schaal van het gebied van de gemeente te produceren.

D66 - D66 Beeld: D66

Landbouw

Denk aan het reduceren van onnodige uitstoot als stikstof en CO2. Een circulaire en
biologische landbouw die niet de wereld voedt maar de eigen omgeving. D66 wil daarom de boeren in onze gemeente ondersteunen met eerlijke prijzen voor lokale agrarische
producten. Meer hulp voor boeren die hun bedrijf willen beëindigen of verduurzamen, in samenwerking met partijen die daar daadwerkelijk verstand van hebben. Het waterpeil in het veenweidegebied verhogen om de CO2 uitstoot van de veengrond te verminderen. CO2 certificaten niet langer uitgeven en bestaande certificaten niet verhandelen.

Wat willen we:

  • Landbouwgrond niet meer gebruiken voor de aanleg van zonneparken.
  • Onze landelijke vertegenwoordiging inzetten voor een gunstiger belastingtarief voor biologisch en lokaal geproduceerd voedsel.
  • Bloemrijke randen rondom percelen belonen met subsidie.
  • Boeren een financiële tegemoetkoming geven voor het ontvangen van schoolklassen en BSO’s om over voedselproductie te vertellen.
  • Bedrijven met meerdere functies stimuleren door simpelere regelgeving én ze ondersteunen bij het verstrekken van vergunningen.
  • Geen vergunningen verlenen voor de uitbreiding van geitenhouderijen.
  • De vaarweg door de Burd tegen blijven houden voor behoud van onze mooie natuur.