2023, ook in de gemeente Leeuwarden een herdenkingsjaar slavernijverleden!’

Beeld: D66 Leeuwarden

Volgend jaar op 1 juli 2023 is het 150 jaar geleden dat de slavernij is afgeschaft. Dit is een belangrijk historisch moment. D66 wil van 2023 een herdenkingsjaar slavernijverleden maken, ook in de gemeente Leeuwarden! Met voorlichting en dialoog kunnen wij een completer beeld krijgen van onze gezamenlijke Friese geschiedenis, én van hieruit verder bouwen aan de toekomst.

Maidenspeech Gabrielle

Ik wil onderdeel zijn van een beweging die het verschil maakt in deze samenleving, in het leven van een ander die het minder heeft. Daarom sta ik hier. 
 
Hoe kan het dat er nog steeds inwoners in onze gemeente zijn die de eindjes aan elkaar moeten knopen?  
Hoe kan het dat kinderen met honger naar school gaan, ook in onze gemeente? 

Hoe kan het dat bepaalde inwoners systematisch te kampen hebben met sociaal onrecht; in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, bij de fiscus..  
 
Wat helpt bij de beantwoording van dit soort, soms ook complexe vragen, is een stuk geschiedenis, en een collectief geheugen;  
 
Wat is nu onze Leeuwarder cultuur? Hoe heeft de Friese geschiedenis de Leeuwarder identiteit gevormd?  
wat vertelt de geschiedenis van Friesland ons nu eigenlijk, welke levenslessen kunnen wij hiervan leren in onze gemeente?  
Ik heb het natuurlijk wel over de gehele Friese geschiedenis en de doorwerking hiervan. 
 
Veel van wat Nederland, Friesland, onze gemeente zo prachtig maakt dat is namelijk opgebouwd… Niet alleen door/dankzij de boeren, mijn voorouders…maar ook door/dankzij de tot slaaf gemaakten die in een compleet ander werelddeel ploeterden op plantages onder barre omstandigheden… Ook mijn voorouders.. 

 Voorzitter, dat wat in de periode 1600-1873 in Suriname, op Curaçao, Bonaire, Aruba, Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten is gebeurd tijdens de slavernij en tijdens de slavenhandel.. Dat is niet te bevatten.. Ik begrijp nog lang niet alles, ik weet nog lang niet alles.. Samen met andere inwoners, en met organisaties zoals Stichting Comité 30 juni/1 juli Fryslân, en Stichting Cultureel Centrum Mahatma Ghandi ben ik ook nieuwsgierig, leergierig. Afgelopen 1 juli hebben wij ook in onze gemeente op feestelijke wijze stil kunnen staan bij de afschaffing van de slavernij, in de Harmonie. Een ervaring die veel vragen oproept over onze gezamenlijke geschiedenis én ook over onze gezamenlijke toekomst; hoe kunnen wij hier samen verder vorm aan geven? 
 
Het gaat mij nu niet om het aanwijzen wie aansprakelijk is voor de slavernij en voor de slavenhandel, het gaat mij niet om het maken van excuses door het stadsbestuur.. 
 
Voorzitter, het draait wat mij betreft om: samen vooruit door samen meer, en vaker stil te staan bij dat wat ‘was’ en heeft doorgewerkt in onze huidige samenleving.
 
Mijn fractiegenoten zijn mijn getuigen: met passie heb ik geschreven aan ‘2023, ons herdenkingsjaar slavernijverleden’, en mede dankzij de mede-indieners sta ik hier te stralen. 
Deze motie Herdenkingsjaar 2023, is geen symboolpolitiek.. geen spiegeltje, noch een kraaltje.. 
 
Deze motie staat wat mij betreft voor  
 
– het willen vertellen van de gehele geschiedenis, met gouden en grauwe bladzijden, 
– het staat voor het willen delen en het willen doorgeven van de gehele Friese geschiedenis, 
– het staat voor erkenning en bezinning 

Kortom, met de motie ‘2023, ons herdenkingsjaar slavernijverleden’, willen wij bouwen aan een gezamenlijke toekomst…en daar is tijd, ruimte én aandacht voor nodig. Voorzitter, wij hebben de tijd; een Herdenkingsjaar 2023 kan iets moois teweegbrengen. Mensen in hun kracht zetten.  

Ik ga nu over tot het voorlezen van het dictum van de motie ‘2023, ons herdenkingsjaar slavernijverleden’

De motie

Verzoekt het college: 

Om van het jaar 2023 een herdenkingsjaar te maken waarin de afschaffing van de slavernij, 150 jaar geleden, wordt herdacht en hiermee een voorbeeldfunctie van aanjager te (blijven) vervullen in de provincie Fryslân;

Te onderzoeken samen met Stichting Comité 30 juni/1 juli Fryslân, en ook met de organisaties die actief zijn in het sociaal domein, evenals met onze onderwijsorganisaties (van basisschool, mbo, hbo tot en met universiteit), en met de relevante musea, erfgoed- en culturele instellingen – op welke wijze er invulling kan worden gegeven aan het herdenkingsjaar; 

Om voor de begrotingsbehandeling 2023 met een plan van aanpak te komen inclusief raming van de te verwachte kosten en dekking te zoeken binnen de bestaande middelen – ook voor de faciliterende, verbindende rol van de gemeente en dit ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Mede ingediend door GroenLinks, ChristenUnie en door de Partij van de Arbeid 

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.