Gabriëlle Copini

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Als raadslid wil ik mijn bijdrage leveren aan een nog betere leefbaarheid binnen de gemeente Leeuwarden.

  • 43 jaar
  • Amsterdam
  • Leeuwarden
  • Zij/haar

Ik ben geboren in Amsterdam en opgegroeid in Friesland en woon sinds 2018 in de stad Leeuwarden.

Mijn man, onze drie dochters en ik genieten van het Friese leven. Het is voor ons goed toeven in de gemeente Leeuwarden! Maar ik weet dat dit niet voor alle bewoners het geval is; niet voor kinderen die in armoede opgroeien, niet voor starters die geen baan of woning kunnen vinden. Uit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk het is om de juiste kansen te krijgen, te zien en te grijpen.

Met het gezin naar het Leeuwarder Bos, of een blokje Emmakade en een bezoekje brengen aan de speeltuin in de Oranjewijk.

Waar ik van droom en wat ik de gemeente Leeuwarden toewens, is dat we de komende tijd nog meer inzetten op burgerparticipatie.
Dat we actief de verbinding aangaan met onze bewoners, ondernemers, en ook onze studenten. Dat we samen aan een inclusieve gemeente bouwen met kansen voor iedereen.

Ik wil samen met andere bewoners en collega-raadsleden een grote en blijvende bijdrage leveren aan een vitale gemeente met een krachtig economisch beleid.
De gemeente kan volgens mij een veel actievere rol spelen om iedereen mee te kunnen laten doen: het verbeteren van een goede aansluiting van ons onderwijs op de arbeidsmarkt, volop scholingsmogelijkheden en werkervaringsplekken bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
En hoe mooi is het als wij voor alle studenten voldoende aantrekkelijke stageplekken hebben?
Laten we als gemeente het goede voorbeeld geven en ook mbo-studenten meer mogelijkheden bieden om stage te kunnen lopen binnen de eigen organisatie.