Vandalisme

Vragen over Play Skate Court in Grou

Naar aanleiding van het artikel op www.grousters.nl en vergelijkbare berichtgeving in de Grouster Media maken de D66 fractieleden Anne Nugteren en Johan Magré zich zorgen over alle vernielingen. Bewoners melden last te hebben van drugsdealers, drugsgebruik, geluidsoverlast, vuurwerkoverlast en vernielingen. De prullenbakken zijn gesloopt, een straatlantaarn is dubbel gevouwen en de informatieborden zijn beklad. Ook blijft de jeugd tot in de late uurtjes hier rondhangen.

De D66 fractie stelt daarom in het actualiteitenuurtje de volgende vragen aan het college:

1. Heeft het college contact (gehad) met het bestuur van de Play Skate Court omtrent deze toegenomen overlast?

2. Onderneemt het college maatregelen om de overlast terug te dringen?

3. Heeft het college een beeld van alle kosten die door dit vandalisme zijn ontstaan?

4. In hoeverre kunnen we jongerenwerkers inzetten om de de vandalen in beeld te krijgen en met hen en hun ouders in gesprek te gaan?

Het is jammer dat dit mooie initiatief van de Mienskip gesloopt wordt.

Playcourt Grou

Playcourt Grou - Foto Playcourt Grou Beeld: D66 Leeuwarden