Motie aangenomen: het vergroten van de scholingskansen in de bijstand

Raadsvergadering 26.01.2022

Scholingskansen in de bijstand

Participatie is een grote uitdaging, juist in onze gemeente. Duurzame uitstroom uit de bijstand en de verhoogde levensvervulling die daarbij hoort, behaal je het best door scholing, werk en ondernemerschap. Eigen onderzoek van onze gemeente laat dat zien.
Daarom verzoekt D66 samen met de PvdA, GroenLinks, Gemeentebelangen en de Partij voor de Dieren, het college, om de scholingskansen in de bijstand te verbeteren.

Verbeteren van scholingskansen

In de Rekenkamerbrief Bijstandsexperimenten staat, dat
maatwerk en vertrouwen, eigen inbreng in de scholing en een financiële prikkel, een sleutelrol spelen in een effectieve dienstverlening aan mensen in de bijstand.

De arbeidsmarkt is overspannen en dus een mooi moment om in te stappen. Maar, zeker nu en zeker in de bijstand, is men de verbinding met anderen en onze maatschappij deels kwijt.
Wij willen dat mensen weer meer grip krijgen op het leven, door studie, werk of kerk.

Aangenomen motie

Participatie gaat lastig samen met leven in armoede.
D66 Leeuwarden gelooft dat scholing en het daardoor verkrijgen van werk, de belangrijkste weg uit die armoede zijn en richting participatie is. Maatwerk is nodig en de mogelijkheden moeten breed uitgedragen worden.
Hoe mooi zou het zijn als de bijstandsgerechtigde voor of na het gesprek met een werkconsulent de scholingskansen in eigen tijd kan doorspitten.

  • Dan spreek ik niet slechts over de mooie, maar specifieke kansen die bijvoorbeeld via FryslanWerkt worden geboden.
  • Maar ook over de algemene financiële bijdragen die beschikbaar zijn voor participatie.
  • Dan doel ik op de opties voor maatwerk die er zijn als dat noodzakelijk is.
  • Op de mogelijkheden om zelf sturing te geven aan scholing, participatie en het leven. Laten wij samen de drempels verlagen.

Laten wij de drempels verlagen.

En de scholingskansen in de bijstand verbeteren.
Lees hier de aangenomen motie.