Douwe Bos

Douwe Bos - Portret Douwe Bos Beeld: D66 Leeuwarden

In de vele jaren dat ik nu in Leeuwarden woon heb ik veel ten goede zien veranderen. Toch kunnen we ook zien dat onze gemeente de komende jaren voor grote (politieke) uitdagingen staat.

  • 69 jaar
  • Franeker
  • Leeuwarden
  • Hij/hem

Waar het steeds om zou moeten gaan is het scheppen van voorwaarden die sociaal economische ontwikkelingen mogelijk maken. Ontwikkelingen die bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van een eredivisie gemeente met hoogwaardige werkgelegenheid en goede voorzieningen voor een goed woonklimaat.
Een gemeente waarin ieder de mogelijkheid krijgt om actief te zijn en waarin we niemand laten vallen.

De afgelopen paar jaar ben ik binnen de partij werkzaam geweest als fractie-assistent en heb van daaruit steeds de intentie gehad om vanuit het D66 gedachtengoed bij te dragen aan de ontwikkelingen die zich binnen onze gemeente afspelen.

In deze periode heb ik samen mogen werken met een sterke fractie die op veel gebieden heeft laten zien het verschil te kunnen maken. Dit zou ik graag voort willen zetten als lid van de gemeenteraad namens onze partij.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De Alde Feanen, toch wel Friesland op z’n mooist.
De kenniscampus: een dynamisch gebied op het gebied van onderzoek en kennisontwikkeling.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Door verbinding van diverse partijen verbeteringen inzetten op het gebied van hoogwaardige werkgelegenheid.
De activiteiten op het gebied van woningbouw bieden mogelijkheden voor de ontwikkeling van groen, natuur-inclusief en duurzaam wonen en werken.

Wat zijn twee zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Ik zou graag bij willen dragen aan het tot stand komen van een gezonde woon- en werkomgeving waarin groene, sociale en economische broedplaatsen ontstaan met daarbij een grote variëteit aan betaalbare woningen.
  • Een nog betere samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs. Dit schept mede voorwaarden voor innovatie en daarmee de ontwikkeling van hoogwaardige werkgelegenheid.