Klimaat, natuur en milieu

19.12.2021

Samen werken aan schone lucht

17.10.2021

D66 zorgt voor betere verbindingen en burgerparticipatie bij de omgevingsvisie

02.07.2021

D66 roept het demissionaire kabinet op om nog dit jaar minstens één extra kolencentrale te sluiten. Daarbij moet er gezorgd worden dat de werknemers nieuw werk krijgen of vervroegd met pensioen kunnen.

06.05.2021

D66 pleit voor stop wildgroei biomassa centrales

04.05.2021

Ondanks felle kritiek blijven de coalitiepartijen wethouder Arends steunen na het interpellatiedebat over de driehoek Noordpolder

19.12.2021

Samen werken aan schone lucht

17.10.2021

D66 zorgt voor betere verbindingen en burgerparticipatie bij de omgevingsvisie

02.07.2021

D66 roept het demissionaire kabinet op om nog dit jaar minstens één extra kolencentrale te sluiten. Daarbij moet er gezorgd worden dat de werknemers nieuw werk krijgen of vervroegd met pensioen kunnen.

06.05.2021

D66 pleit voor stop wildgroei biomassa centrales

04.05.2021

Ondanks felle kritiek blijven de coalitiepartijen wethouder Arends steunen na het interpellatiedebat over de driehoek Noordpolder

18.04.2021

D66 Lansingerland verheugd met de groene schoolpleinen

23.07.2020

Wel of niet bouwen op de driehoek?

12.03.2019

Fracties van D66 Rotterdam, Lansingerland, Schiedam en de provincie Zuid-Holland blij met steun van de Tweede Kamer voor groeistop RTHA

18.04.2021

D66 Lansingerland verheugd met de groene schoolpleinen

23.07.2020

Wel of niet bouwen op de driehoek?

12.03.2019

Fracties van D66 Rotterdam, Lansingerland, Schiedam en de provincie Zuid-Holland blij met steun van de Tweede Kamer voor groeistop RTHA