Vrijheid start bij onderwijs

Beeld: D66 Lansingerland

Onderwijs is de basis voor gelijke kansen voor ieder kind. Zonder goed onderwijs is vrij zijn onmogelijk. Ondanks dat de gemeente slechts een kleine rol heeft bij het realiseren van goed onderwijs, zet D66 in Lansingerland zich vol in voor goed onderwijs. We gaan voor een rijke schooldag, waarbij onder andere cultuur, natuur en sport centraal staan. Daarnaast zetten we ons in om scholen een centrale plek te geven in de samenleving: een plek voor ontmoetingen, maatschappelijk debat en het opdoen van kennis.

Daarnaast heeft de gemeente een belangrijke rol in het zorgen voor gezonde schoolgebouwen. We zetten ons in voor een gezond binnen- en buitenklimaat. Binnen is goede ventilatie essentieel om leerlingen gezond en gemotiveerd te houden. Buiten halen we stenen zoveel mogelijk weg en zorgen we voor schoolpleinen met veel groen, water en beschutting.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Vrij zijn begint met goed en passend onderwijs.

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties moeten in alle fasen kunnen meedenken en meedoen. Echte participatie vanaf het eerste moment, daar gaan we voor!

Met partnerschap laten we de lokale economie tot bloei komen. We werken samen met lokale ondernemers en faciliteren innovatie, zeker op het gebied van duurzaamheid.

D66 wil dat Lansingerland de best bereikbare gemeente is in de regio en waar duurzame mobiliteit centraal staat. We zetten hiervoor in op goed openbaar vervoer en ruimte voor fietsers.

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties moeten in alle fasen kunnen meedenken en meedoen. Echte participatie vanaf het eerste moment, daar gaan we voor!

Met partnerschap laten we de lokale economie tot bloei komen. We werken samen met lokale ondernemers en faciliteren innovatie, zeker op het gebied van duurzaamheid.

D66 wil dat Lansingerland de best bereikbare gemeente is in de regio en waar duurzame mobiliteit centraal staat. We zetten hiervoor in op goed openbaar vervoer en ruimte voor fietsers.

Voor D66 Lansingerland staat maatwerk centraal. De zorg die iemand nodig heeft, en niet geld of de zorginstelling staan centraal. We zorgen dat inwoners zelf regie kunnen nemen over hun eigen leven.

Voor D66 Lansingerland staat maatwerk centraal. De zorg die iemand nodig heeft, en niet geld of de zorginstelling staan centraal. We zorgen dat inwoners zelf regie kunnen nemen over hun eigen leven.

Toont 11 van 11