Veilig en vrij zijn in Lansingerland

Politieagent - In een veilig en vrij land kun je vertrouwen op je grondrechten. Zo beschermen we in onze democratie minderheden. Beeld: iStock

Iedereen in Lansingerland moet zich veilig kunnen voelen, zowel op straat als in huis.
Lansingerland is één van de veiligste gemeenten in de regio en dit moet vooral zo blijven. Het aanpakken van misdaden met een hoge impact heeft daarom ook prioriteit.

Echter, het voorkomen van misdrijven is nog belangrijker dan het bestraffen. D66 Lansingerland zet zich in op preventie, zowel bij de jeugd als in de woonomgeving. De openbare ruimte richten we zo in, dat het plegen van misdrijven lastig is en inwoners zich altijd veilig en gezien voelen.

De tijdelijke inzet van camera’s kan helpen bij het voorkomen van misdrijven. Echter, het permanent inzetten van camera’s draagt niet bij een vergroten van het veiligheidsgevoel en zorgt er voor dat misdaad zich verplaatst. Daarnaast is het garanderen van de privacy van de inwoners van Lansingerland van groot belang: veiligheid mag nooit ten koste van van privacy.

Tot slot zet D66 Lansingerland zich in tegen ondermijnende criminaliteit. Juist deze criminaliteit is zeer problematisch, maar vaak onzichtbaar. We maken inwoners bewust van ondermijning en zorgen dat criminelen geen voet tussen de deur krijgen.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Iedereen moet zich thuis en op straat veilig kunnen voelen, pas dan kan je vrij zijn.

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties moeten in alle fasen kunnen meedenken en meedoen. Echte participatie vanaf het eerste moment, daar gaan we voor!

Met partnerschap laten we de lokale economie tot bloei komen. We werken samen met lokale ondernemers en faciliteren innovatie, zeker op het gebied van duurzaamheid.

D66 wil dat Lansingerland de best bereikbare gemeente is in de regio en waar duurzame mobiliteit centraal staat. We zetten hiervoor in op goed openbaar vervoer en ruimte voor fietsers.

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties moeten in alle fasen kunnen meedenken en meedoen. Echte participatie vanaf het eerste moment, daar gaan we voor!

Met partnerschap laten we de lokale economie tot bloei komen. We werken samen met lokale ondernemers en faciliteren innovatie, zeker op het gebied van duurzaamheid.

D66 wil dat Lansingerland de best bereikbare gemeente is in de regio en waar duurzame mobiliteit centraal staat. We zetten hiervoor in op goed openbaar vervoer en ruimte voor fietsers.

Voor D66 Lansingerland staat maatwerk centraal. De zorg die iemand nodig heeft, en niet geld of de zorginstelling staan centraal. We zorgen dat inwoners zelf regie kunnen nemen over hun eigen leven.

Voor D66 Lansingerland staat maatwerk centraal. De zorg die iemand nodig heeft, en niet geld of de zorginstelling staan centraal. We zorgen dat inwoners zelf regie kunnen nemen over hun eigen leven.

Toont 11 van 11