Vrij van zorgen over zorg

en vrije samenleving begint bij een goede gezondheid. Als je niet gezond bent, dan word je zoveel mogelijk geholpen, zodat ook jij zoveel mogelijk vrij kunt zijn. Beeld: iStock

Een inclusieve samenleving begint bij zorgen voor elkaar. Iedereen doet mee en de mensen die zelf minder goed mee kunnen doen helpen we om dat wel te doen. Schone lucht, goed werk, voldoende beweging en mentale weerbaarheid zijn het startpunt van een gelukkig leven.

D66 vindt het belangrijk dat mensen zelf regie hebben op hun leven, ook in de toekomst.
We hanteren daarbij het uitgangspunt: ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’.

Voor D66 Lansingerland staat maatwerk centraal. De zorg die iemand nodig heeft, en niet geld of de zorginstelling staan centraal. Voor inwoners moet het zo makkelijk mogelijk zijn om de zorg die zij nodig hebben te ontvangen.

Hierbij staat de gemeente vooral paraat als verbinder tussen verschillende partijen en als partners voor de inwoner die zorg nodig heeft. We zorgen voor een passende oplossing voor iedere inwoner en laagdrempelige voorzieningen.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Een inclusieve samenleving begint bij zorgen voor elkaar. Iedereen doet mee en de mensen die zelf minder goed mee kunnen doen helpen we om dat wel te doen.

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties moeten in alle fasen kunnen meedenken en meedoen. Echte participatie vanaf het eerste moment, daar gaan we voor!

Met partnerschap laten we de lokale economie tot bloei komen. We werken samen met lokale ondernemers en faciliteren innovatie, zeker op het gebied van duurzaamheid.

D66 wil dat Lansingerland de best bereikbare gemeente is in de regio en waar duurzame mobiliteit centraal staat. We zetten hiervoor in op goed openbaar vervoer en ruimte voor fietsers.

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties moeten in alle fasen kunnen meedenken en meedoen. Echte participatie vanaf het eerste moment, daar gaan we voor!

Met partnerschap laten we de lokale economie tot bloei komen. We werken samen met lokale ondernemers en faciliteren innovatie, zeker op het gebied van duurzaamheid.

D66 wil dat Lansingerland de best bereikbare gemeente is in de regio en waar duurzame mobiliteit centraal staat. We zetten hiervoor in op goed openbaar vervoer en ruimte voor fietsers.

Voor D66 Lansingerland staat maatwerk centraal. De zorg die iemand nodig heeft, en niet geld of de zorginstelling staan centraal. We zorgen dat inwoners zelf regie kunnen nemen over hun eigen leven.

Voor D66 Lansingerland staat maatwerk centraal. De zorg die iemand nodig heeft, en niet geld of de zorginstelling staan centraal. We zorgen dat inwoners zelf regie kunnen nemen over hun eigen leven.

Toont 11 van 11