Vrij zijn met een eerlijke baan

Ben je echt vrij als je drie banen nodig hebt om rond te komen? Beeld: iSock

D66 streeft naar een samenleving, waar iedereen naar vermogen kan deelnemen. Een beperking mag nooit een obstakel zijn voor volwaardig mee kunnen doen in de samenleving.

Werk zorgt voor individuele vrijheid en draagt bij aan je identiteit. Iedereen heeft recht op een eerlijk inkomen waarmee je open eigen benen kan staan. Daarnaast heeft iedereen die kan werken, recht op een eerlijke baan.

D66 streeft in Lansingerland naar eerlijk werk voor iedereen. We zetten ons in om inwoners zo snel mogelijk uit een uitkering te helpen en werkervaring op te laten doen, of dit nu in een betaalde baan of als vrijwilliger is. We zorgen voor basisbanen voor inwoners die in een reguliere baan niet aan de slag kunnen.

Daarnaast verdienen arbeidsmigranten in Lansingerland extra aandacht. Zij verkeren vaak in een kwetsbare situatie waar misbruik van gemaakt kan worden. Dit moet altijd voorkomen worden en tegen misstanden moet hard opgetreden worden.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

D66 streeft naar een samenleving, waar iedereen naar vermogen kan deelnemen.

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties moeten in alle fasen kunnen meedenken en meedoen. Echte participatie vanaf het eerste moment, daar gaan we voor!

Met partnerschap laten we de lokale economie tot bloei komen. We werken samen met lokale ondernemers en faciliteren innovatie, zeker op het gebied van duurzaamheid.

D66 wil dat Lansingerland de best bereikbare gemeente is in de regio en waar duurzame mobiliteit centraal staat. We zetten hiervoor in op goed openbaar vervoer en ruimte voor fietsers.

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties moeten in alle fasen kunnen meedenken en meedoen. Echte participatie vanaf het eerste moment, daar gaan we voor!

Met partnerschap laten we de lokale economie tot bloei komen. We werken samen met lokale ondernemers en faciliteren innovatie, zeker op het gebied van duurzaamheid.

D66 wil dat Lansingerland de best bereikbare gemeente is in de regio en waar duurzame mobiliteit centraal staat. We zetten hiervoor in op goed openbaar vervoer en ruimte voor fietsers.

Voor D66 Lansingerland staat maatwerk centraal. De zorg die iemand nodig heeft, en niet geld of de zorginstelling staan centraal. We zorgen dat inwoners zelf regie kunnen nemen over hun eigen leven.

Voor D66 Lansingerland staat maatwerk centraal. De zorg die iemand nodig heeft, en niet geld of de zorginstelling staan centraal. We zorgen dat inwoners zelf regie kunnen nemen over hun eigen leven.

Toont 11 van 11