Bespreking mogelijk Covid steunfonds

Op verzoek van het college van gemeente Lansingerland was er een kort debat met de  raad over de besteding van de middelen, nadere afbakening van de doelgroepen, activiteiten en maatregelen die in aanmerking zouden kunnen komen en de voorwaarden waaraan voldaan dient te worden om steun te ontvangen.

Prima idee

Al eerder heeft D66, net zoals andere fracties, aangegeven dat er indien de nood hoog is, de gemeente extra steun – in welke vorm dan ook- voor inwoners en ondernemers die geraakt zijn door de corona crisis willen leveren. 

De genoemde verhoging van de OZB niet woningen was toen dan ook iets waar de D66  fractie moeilijk mee kon leven, al begrepen wij natuurlijk ook dat lang niet ieder bedrijf last heeft van verminderde opbrengsten. Toen deden wij een voorstel de verhoging met 1 jaar uit te stellen. Dit voorstel heeft het toen helaas niet gehaald. We zijn verheugd te lezen dat dit is teruggekomen in dit voorstel. Een prima idee dus!

Concrete plannen

Dat er nu concrete plannen gemaakt worden voor een tegemoetkoming voor ondernemers en individuen kan D66 toejuichen. De vraag is dan alleen altijd wel , hoe krijg je geld op een verantwoorde manier op de juiste plekken en bij de juiste personen en organisaties in onze samenleving.Wordt een subsidieregeling niet een te ingewikkeld instrument. 

Kanttekeningen

Ook de kanttekeningen die het college schets kan D66 goed volgen. 

  • Er zijn al landelijke steunpakketten en ook lokaal ondernemen we al diverse acties, zoals genoemd in de brief. 
  • We weten ook de regelingen zoals de TONK niet veel gebruikt zijn in Lansingerland, mogelijke mede door de voorwaarden voor die regeling die in deze commissie al vaker besproken zijn. 
  • Qua doelgroepen zou D66 ook willen onderzoeken of deze regeling ook voor stichtingen, verenigingen of andere vrijwilligersorganisaties open kan worden gesteld. Ook zij zullen extra kosten hebben gemaakt. 
  • Er staat in het voorstel dat is gesproken met aller partijen zoals winkeliers, er staat niet in wat de uitkomsten van die gesprekken zijn, kunnen we daar iets meer inzicht in krijgen? 
  • Het is van belang dat de uitvoering niet te complex wordt en het budget opslurpt, maar dit risico bestaat natuurlijk wel. 
  • Minder voorwaarden betekent minder bureaucratie, maar ook meer risico’s op onrechtmatigheden. 

Kortom, de fractie van D66 is er, net zoals het college in de brief laat doorschemeren, nog niet helemaal uit maar we onderschrijven de intentie wel. Het college gaat verder onderzoek wat er mogelijk is.