Ondernemen met Lansingerland

Wij maken werk van missiegedreven innovatie. Beeld: Unsplash

Lansingerland kent veel ondernemers, zowel nieuwe bedrijven die zich recentelijk gevestigd hebben, als bedrijven met een rijke historische band. Al deze bedrijven verdienen de kans om te bloeien in Lansingerland.

Het creëren van kansen kan alleen door partnerschap tussen de gemeente en bedrijven. D66 wil bedrijven de ruimte geven om samen met Lansingerland uitdagingen aan te gaan, waarbij de gemeente samenwerking kan faciliteren met bijvoorbeeld inwoners en onderwijs.

Daarnaast pleit D66 voor ondersteuning van ondernemers in de transitie naar een duurzame toekomst. Dit zorgt bij veel bedrijven voor grote uitdagingen, waarbij de gemeente ondersteuning kan bieden. Andersom kan Lansingerland ook juist leren van de duurzame innovaties van haar ondernemers.

Bedrijven die getroffen worden in de coronacrisis helpen we. Juist deze crisis moeten we sterker uitkomen en niet ten koste laten gaan van werkgelegenheid en innovatie.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Vrij zijn betekent ruimte om te ondernemen, een slimme verdeling van de schaarse ruimte, zonder overbodige regels en belemmeringen.

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties moeten in alle fasen kunnen meedenken en meedoen. Echte participatie vanaf het eerste moment, daar gaan we voor!

Met partnerschap laten we de lokale economie tot bloei komen. We werken samen met lokale ondernemers en faciliteren innovatie, zeker op het gebied van duurzaamheid.

D66 wil dat Lansingerland de best bereikbare gemeente is in de regio en waar duurzame mobiliteit centraal staat. We zetten hiervoor in op goed openbaar vervoer en ruimte voor fietsers.

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties moeten in alle fasen kunnen meedenken en meedoen. Echte participatie vanaf het eerste moment, daar gaan we voor!

Met partnerschap laten we de lokale economie tot bloei komen. We werken samen met lokale ondernemers en faciliteren innovatie, zeker op het gebied van duurzaamheid.

D66 wil dat Lansingerland de best bereikbare gemeente is in de regio en waar duurzame mobiliteit centraal staat. We zetten hiervoor in op goed openbaar vervoer en ruimte voor fietsers.

Voor D66 Lansingerland staat maatwerk centraal. De zorg die iemand nodig heeft, en niet geld of de zorginstelling staan centraal. We zorgen dat inwoners zelf regie kunnen nemen over hun eigen leven.

Voor D66 Lansingerland staat maatwerk centraal. De zorg die iemand nodig heeft, en niet geld of de zorginstelling staan centraal. We zorgen dat inwoners zelf regie kunnen nemen over hun eigen leven.

Toont 11 van 11