Een gemeente die met jou beslist

Beeld: D66 Lansingerland

De overheid staat de afgelopen jaren te veel tegenover mensen, in plaats van naast mensen. Het vertrouwen neemt af, terwijl steeds meer mensen zich niet langer gehoord voelen. D66 Lansingerland wil dit stoppen.

D66 wil dat inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in alle fasen kunnen meedenken en meedoen. Achteraf alleen om een mening vragen in onvoldoende; juist aan de voorkant willen we dat mensen mee kunnen denken. Daarnaast geven we ruimte aan eigen initiatieven en doet de gemeente een stapje terug als inwoners iets zelf beter kunnen uitvoeren.

D66 pleit voor democratische vernieuwing, door middel van onder meer de oprichting van een permanent Lansingerlands burgerforum en referenda, waarbij de vraag niet alleen ‘ja-nee’ hoeft te zijn, maar ook kan bestaan uit verschillende beleidsopties.

De gemeenteraad en het college zorgen voor duidelijke verwachtingen, zodat inwoners en ondernemers weten op welke manieren ze mee kunnen doen en er vooraf al duidelijkheid is over het proces en resultaat.

Zo herstellen we het vertrouwen door samen met jou te beslissen.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

D66 wil een gemeente waar de inwoners en ondernemers centraal staan.

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties moeten in alle fasen kunnen meedenken en meedoen. Echte participatie vanaf het eerste moment, daar gaan we voor!

Met partnerschap laten we de lokale economie tot bloei komen. We werken samen met lokale ondernemers en faciliteren innovatie, zeker op het gebied van duurzaamheid.

D66 wil dat Lansingerland de best bereikbare gemeente is in de regio en waar duurzame mobiliteit centraal staat. We zetten hiervoor in op goed openbaar vervoer en ruimte voor fietsers.

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties moeten in alle fasen kunnen meedenken en meedoen. Echte participatie vanaf het eerste moment, daar gaan we voor!

Met partnerschap laten we de lokale economie tot bloei komen. We werken samen met lokale ondernemers en faciliteren innovatie, zeker op het gebied van duurzaamheid.

D66 wil dat Lansingerland de best bereikbare gemeente is in de regio en waar duurzame mobiliteit centraal staat. We zetten hiervoor in op goed openbaar vervoer en ruimte voor fietsers.

Voor D66 Lansingerland staat maatwerk centraal. De zorg die iemand nodig heeft, en niet geld of de zorginstelling staan centraal. We zorgen dat inwoners zelf regie kunnen nemen over hun eigen leven.

Voor D66 Lansingerland staat maatwerk centraal. De zorg die iemand nodig heeft, en niet geld of de zorginstelling staan centraal. We zorgen dat inwoners zelf regie kunnen nemen over hun eigen leven.

Toont 11 van 11