Michiel Muis

Beeld: Roelie Schipperus

EVEN VOORSTELLEN

  • 51 jaar
  • Berkel en Rodenrijs
  • Hij/hem

Ik ben Michiel Muis, woon in Berkel en Rodenrijs. Sinds 2009 ben ik actief voor D66. Samen met andere actieve leden heb ik meegebouwd aan de partij, afdeling en fractie. De inwoners van Lansingerland verdienen een progressief, duurzaam en transparant gemeentebestuur. Samenleven is samen besturen. Als wethouder Participatie wil ik namens D66 deze collegeperiode werken aan meer wederzijds vertrouwen en respect tussen overheid, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties om Lansingerland samen vorm te geven. Lansingerland ontwikkelt en groeit. Dat kan alleen op een duurzame, verantwoorde manier waarbij we de kwaliteit van de leefomgeving blijven bewaken. Iedereen heeft recht op een thuis. Vanuit de portefeuille Wonen zet ik me in voor de enorme bouwopgave die de gemeente heeft. Met speciale aandacht voor betaalbare woningen voor starters en ouderen. Daarbij zet ik me extra in voor de bouw van flexwoningen voor mensen die deze met spoed nodig hebben.

Portefeuilles

Duurzaamheid
Kwaliteit leefomgeving
Burgerparticipatie
Wonen
Vergunning en handhaving
3e locoburgemeester

Nevenactiviteiten

Lid Algemeen bestuur DCMR Milieudienst Rijnmond (Raad juni 2022) – onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur Recreatieschap Rottemeren (Raad juni 2022) – onbezoldigd
Lid Dagelijks Bestuur Recreatieschap Rottemeren (Raad juni 2022) – onbezoldigd
Plaatsvervangend lid AB Bleizo (Raad juni 2022) – onbezoldigd
Plaatsvervangend lid AB Hoefweg (Raad juni 2022) – onbezildigd
Plaatsvervangend lid Schadevergoedingsschap HSL-Zuid (Raad juni 2022) – onbezoldigd
Plaatsvervangend lid MRDH Bestuurscommissie VA (Raad juni 2022) – onbezoldigd