Fijn en betaalbaar wonen in Lansingerland

Beeld: D66 Lansingerland

Dat je kan kiezen waar, hoe en met wie je wilt wonen. Jong en oud, met of zonder kinderen, samenwonend of alleenstaand, starters of doorstromers. Iedereen heeft recht op een fijne woning. Veel mensen lukt het niet om een huis te vinden. Met name studenten, starters, eenpersoonshuishoudens en mensen met
middeninkomens hebben het lastig. Er is een gebrek aan betaalbare woningen voor deze groepen mensen. Sommigen verdienen te weinig voor een woning in de private sector of juist te veel voor een sociale huurwoning. Anderen willen graag kleiner gaan wonen, maar vinden geen geschikte woning. Vooral met een middeninkomen kom je er niet meer tussen. Het is een landelijk probleem, maar de urgentie in Lansingerland is nog hoger, aangezien de prijzen voor koopwoningen hier gemiddeld hoger liggen dan elders.

Voor D66 Lansingerland gaat het bij wonen om drie peilers:

1: Bouw voor alle groepen, niet alleen voor gezinnen of hoge inkomens. Of je nu een starter, student of gepensioneerd bent, in Lansingerland moet er een fijne woningen te vinden zijn die aansluit bij je budget.

2: Bouw met niet in het groen, maar rondom groen: intensiveer waar het kan, maar laat de randen van Lansingerland groen en zorg voor voldoende groen in de wijk.

3: Volop ruimte voor innovatieve woonvormen, zoals tiny houses, een ‘knarrenhof’ of juist meer hoogbouw. D66 wil dat woningen aansluiten bij je levensvorm – en niet andersom.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

D66 wil een gemeente waar je kan wonen in een veilige, groene, goed bereikbare en schone leefomgeving.

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties moeten in alle fasen kunnen meedenken en meedoen. Echte participatie vanaf het eerste moment, daar gaan we voor!

Met partnerschap laten we de lokale economie tot bloei komen. We werken samen met lokale ondernemers en faciliteren innovatie, zeker op het gebied van duurzaamheid.

D66 wil dat Lansingerland de best bereikbare gemeente is in de regio en waar duurzame mobiliteit centraal staat. We zetten hiervoor in op goed openbaar vervoer en ruimte voor fietsers.

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties moeten in alle fasen kunnen meedenken en meedoen. Echte participatie vanaf het eerste moment, daar gaan we voor!

Met partnerschap laten we de lokale economie tot bloei komen. We werken samen met lokale ondernemers en faciliteren innovatie, zeker op het gebied van duurzaamheid.

D66 wil dat Lansingerland de best bereikbare gemeente is in de regio en waar duurzame mobiliteit centraal staat. We zetten hiervoor in op goed openbaar vervoer en ruimte voor fietsers.

Voor D66 Lansingerland staat maatwerk centraal. De zorg die iemand nodig heeft, en niet geld of de zorginstelling staan centraal. We zorgen dat inwoners zelf regie kunnen nemen over hun eigen leven.

Voor D66 Lansingerland staat maatwerk centraal. De zorg die iemand nodig heeft, en niet geld of de zorginstelling staan centraal. We zorgen dat inwoners zelf regie kunnen nemen over hun eigen leven.

Toont 11 van 11