Lansingerland centraal in de regio

Sam - Sam gaat op haar fiets naar school. Beeld: D66

Lansingerland ligt centraal in de regio en veel inwoners reizen iedere dag van en naar Lansingerland voor werk en recreatie. De transitie naar duurzaam vervoer zorgt voor nieuwe uitdagingen.

D66 gaat voor de best bereikbare gemeente. Ook wil D66 dat Lansingerland de best en duurzaamst bereikbare gemeente van Zuid-Holland wordt. Dit kan alleen door goed openbaar vervoer, ruimte voor fietsers en het faciliteren van deelmobiliteit.

In Lansingerland gaat D66 voor betere verbindingen met de steden om ons heen, zoals Delft, Rotterdam en Den Haag. Vanuit ieder deel van Lansingerland zouden deze plekken snel en duurzaam te bereiken moeten zijn.

Dit doen we door de aanleg van meer fietspaden, meer bus- en metro lijnen en meer (snel)laadstation aan te leggen voor elektrische auto’s. Daarnaast passen we de bestaande infrastructuur aan voor deelauto’s en scooters.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

D66 wil een gemeente waar je kan wonen in een veilige, groene, goed bereikbare en schone leefomgeving.

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties moeten in alle fasen kunnen meedenken en meedoen. Echte participatie vanaf het eerste moment, daar gaan we voor!

Met partnerschap laten we de lokale economie tot bloei komen. We werken samen met lokale ondernemers en faciliteren innovatie, zeker op het gebied van duurzaamheid.

D66 wil dat Lansingerland de best bereikbare gemeente is in de regio en waar duurzame mobiliteit centraal staat. We zetten hiervoor in op goed openbaar vervoer en ruimte voor fietsers.

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties moeten in alle fasen kunnen meedenken en meedoen. Echte participatie vanaf het eerste moment, daar gaan we voor!

Met partnerschap laten we de lokale economie tot bloei komen. We werken samen met lokale ondernemers en faciliteren innovatie, zeker op het gebied van duurzaamheid.

D66 wil dat Lansingerland de best bereikbare gemeente is in de regio en waar duurzame mobiliteit centraal staat. We zetten hiervoor in op goed openbaar vervoer en ruimte voor fietsers.

Voor D66 Lansingerland staat maatwerk centraal. De zorg die iemand nodig heeft, en niet geld of de zorginstelling staan centraal. We zorgen dat inwoners zelf regie kunnen nemen over hun eigen leven.

Voor D66 Lansingerland staat maatwerk centraal. De zorg die iemand nodig heeft, en niet geld of de zorginstelling staan centraal. We zorgen dat inwoners zelf regie kunnen nemen over hun eigen leven.

Toont 11 van 11