D66 tegen Voorlopig pakket participatietraject Luchthavenbesluit RTHA

Bij omwonenden zijn er grote zorgen over VPP LHB RTHA. Binnen de geluidsruimte zijn er plannen om meer te gaan vliegen. Daardoor is er een toename van hinder te verwachten. Hetgeen beaamd wordt door de bewonersvertegenwoordiger en door Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast. D66 is voor vermindering van de hinder door krimp van het aantal vliegbewegingen. In elk geval géén groei!

Kijkend naar het proces van de totstandkoming van VPP, dan mag je het geen participatie noemen.Professionele vertegenwoordiging van de luchtvaartsector en andere sectoren die belang hebben bij het vliegveld tegenover de vrijwillige bewonersvertegenwoordiging geeft geen gelijke positie in het proces om tot een consensus te komen. Daarbij mocht de achterban niet geraadpleegd worden waardoor de Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast – Rotterdam Airport uit het proces zijn gestapt of geweerd werden.

Qua inhoud zijn er genoeg haken en ogen. Zoals het voorschot op stillere vliegtuigen aan de randen van de dag te laten vliegen en innovatief vliegverkeer (bijv door gebruik van duurzamere brandstoffen) geen restricties op te leggen.

Raadsbrede amendement Reactiebrief VPP LHB RTHA

In de commissievergadering van 18 mei 2022 bleken alle fractie In de commissievergadering van 18 mei 2022 bleken alle fracties kritiek te hebben op het participatietraject, dat de kwaliteit van het luchthavenbesluit en het draagvlak bij de omwonenden dient te vergroten alsmede op de inhoud van het pakket zelf.
Alle fracties hebben daarop een herziene reactiebrief geschreven waarin de kritiek beter werd verwoord dan in de oorspronkelijke brief van het college.

RTHA is geen overloop van Schiphol
Raadsbrede motie

Binnen de leden van de Raad zijn er zorgen over de ontstane situatie op Schiphol en de door het Kabinet voorgestelde krimp van 10%. Deze zorgen gaan vooral over de extra overlast die door extra voorziene vliegbewegingen zou worden veroorzaakt.
De kans is reëel dat de vliegtuigen naar RTHA worden geredigeerd, doordat vliegveld Lelystad voorlopig niet open gaat, immers Lelystad was bestemd als overloopluchthaven voor Schiphol.  Personele onderbezetting op Schiphol heeft al gezorgd voor 150 extra vluchten in de maand juni van dit jaar. Het is duidelijk dat dit voor de bewoners extra overlast geeft; niet alleen qua geluid maar ook quaniet-zichtbare ultrafijnstof. De extra vluchten vallen nog allemaal binnen de capaciteit van de geluidsruimte van RTHA. Met de raadsbrede motie (initiatief van coalitiepartner WIJ Lansingerland) roepen we het college op een brief te sturen naar minister Mark Harbers en nadrukkelijk erop aan te dringen dat RTHA de komende jaren niet ingezet gaat worden als overloopluchthaven voor Schiphol.