In balans met de aarde

Beeld: D66 Lansingerland

Hoe vrij ben je als je je zorgen maakt over het klimaat? Over hoe schoon de lucht is die je inademt? Over droge zomers en winters zonder vrieskou? Over de hele wereld staan mensen op voor een wereld zonder deze zorgen. Zij vragen de politiek om meer dan woorden. Zij vragen om daden voor een schonere aarde.

D66 Lansingerland wil dat Lansingerland weer in balans gaat leven met de aarde. Dit betekent dat we ons inzetten voor de opwekking van meer duurzame energie in Lansingerland, het beperken van de uitstoot van broeikasgassen. Om in de toekomst vrij te kunnen zijn, is actie nu echt nodig.

Lansingerland ondervindt veel gevolgen van de klimaatcrisis, of het nu gaat om extreem weer of ongezonde lucht.

D66 Lansingerland zet zich in om de leefomgeving zo in te richten dat ze goed om kan gaan met extreem weer, zoals hitte of neerslag. Dit doen we door veel groene schaduw te creëren en water op te vangen.

Daarnaast zetten we ons in om meer duurzame energie op te wekken, met zonnepanelen en windenergie, het liefst opgewekt door inwoners zelf.

Tot slot pleiten we voor schonere lucht, door intensief te monitoren en de uitstoot van het vliegveld en wegen zoveel mogelijk te beperken.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Vrij zijn betekent eigen keuzes maken hoe we energie- en klimaatdoelen in onze gemeente samen met onze burgers en ondernemers realiseren.

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties moeten in alle fasen kunnen meedenken en meedoen. Echte participatie vanaf het eerste moment, daar gaan we voor!

Met partnerschap laten we de lokale economie tot bloei komen. We werken samen met lokale ondernemers en faciliteren innovatie, zeker op het gebied van duurzaamheid.

D66 wil dat Lansingerland de best bereikbare gemeente is in de regio en waar duurzame mobiliteit centraal staat. We zetten hiervoor in op goed openbaar vervoer en ruimte voor fietsers.

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties moeten in alle fasen kunnen meedenken en meedoen. Echte participatie vanaf het eerste moment, daar gaan we voor!

Met partnerschap laten we de lokale economie tot bloei komen. We werken samen met lokale ondernemers en faciliteren innovatie, zeker op het gebied van duurzaamheid.

D66 wil dat Lansingerland de best bereikbare gemeente is in de regio en waar duurzame mobiliteit centraal staat. We zetten hiervoor in op goed openbaar vervoer en ruimte voor fietsers.

Voor D66 Lansingerland staat maatwerk centraal. De zorg die iemand nodig heeft, en niet geld of de zorginstelling staan centraal. We zorgen dat inwoners zelf regie kunnen nemen over hun eigen leven.

Voor D66 Lansingerland staat maatwerk centraal. De zorg die iemand nodig heeft, en niet geld of de zorginstelling staan centraal. We zorgen dat inwoners zelf regie kunnen nemen over hun eigen leven.

Toont 11 van 11