D66, GroenLinks en ChristenUnie Lansingerland pleiten voor landelijk vuurwerkverbod

“Als voor een lokaal verbod geen politieke steun is, dan is het pleiten voor een landelijk verbod het minste wat we kunnen doen! De tijd van afwachten is voorbij!”

Eerder debat

Eerder dit jaar sprak de commissie Algemeen Bestuur al over het vuurwerkprobleem. Ieder jaar brokkelt de steun voor vuurwerk verder af, maar de milieuvervuiling is nog steeds groot, net zoals de schade en de overlast voor mens en dier. Eigenlijk een onhoudbare situatie en daarom is D66 Lansingerland ook voorstander van een vuurwerkverbod  – maar lokaal is hier geen meerderheid voor, bleek tijdens de bespreking. D66 ziet een verbod vooral als een maatschappelijk signaal dat vuurwerk eigenlijk echt niet meer kan, maar heeft niet de illusie dat een verbod alle problemen plotseling oplost. Uiteindelijk is een cultuurverandering noodzakelijk.

Motie vreemd

D66 formuleerde samen met de fractie van GroenLinks en met steun van de ChristenUnie een motie vreemd waarin Lansingerland zich uitspreekt voor een landelijk vuurwerkverbod. Hiermee laat Lansingerland duidelijk weten aan de minister en parlement dat het echt hoog tijd is voor meer wetgeving op het gebied van vuurwerk. Echter, volgens raadslid Brecht Weerheijm was deze motie meer dan een signaal naar de landelijke politiek; “We willen recht doen aan de maatschappelijke discussie. Ook in Lansingerland is dit een politieke kwestie en inwoners kijken naar de lokale politiek om stelling in te nemen. Met deze motie laten we als raad zien dat we de zorgen van inwoners serieus nemen en actie ondernemen om een eind te maken aan vuurwerkoverlast en vervuiling.”

Niet gehaald

Helaas wist de motie geen meerderheid te krijgen in de gemeenteraad. Dit stelt D66 teleur omdat het zo lijkt alsof de politiek van Lansingerland geen problemen heeft met de jaarlijks terugkerende overlast en schade. D66 zal zich de komende tijd blijven inzetten om de overlast van vuurwerk te beperken, ook zonder een verbod.