Beeld: Brecht Weerheijm

Driehoek Noordpolder: de Raad reageert op aanwijzing provincie

De dag na de gemeenteraadsverkiezingen liet de provincie Zuid Holland weten dat zij voornemens in om Lansingerland te dwingen om woningen te realiseren in de Driehoek Noordpolder. Hiermee doorkruist de provincie het democratisch proces in Lansingerland en brengt zij flinke schade toe aan het vertrouwen van Lansingerlanders in de overheid. D66 liet al eerder weten hier flink teleurgesteld over te zijn.

Dinsdag 12 april heeft D66-raadslid Michiel Muis samen met Jan Pieter Blonk van Leefbaar 3B een bespreekpunt geagendeerd in de commissie Ruimte om te zorgen dat de raad een zienswijze zou geven op de voorgenomen proactieve aanwijzing van de provincie. 

Op donderdag 21 april is een extra vergadering van de gemeenteraad bijeengeroepen om op verzoek van D66 en L3b een zienswijze te kunnen geven binnen de door de provincie gestelde termijn. Met een raadsbreed gesteund amendement op de concept zienswijze heeft de raad een krachtig signaal gegeven aan het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.