Driehoek Noordpolder Beeld: Brecht Weerheijm

D66 teleurgesteld over voorgenomen aanwijzing Driehoek Noordpolder

D66 Lansingerland is teleurgesteld in het besluit van de provincie Zuid Holland om de Driehoek Noordpolder aan te wijzen als een woningbouwlocatie. Dit gaat recht in tegen het proces dat de gemeenteraad heeft vastgesteld en ondermijnt de net gekozen nieuwe raad van Lansingerland.

Slepend proces

De wooncrisis raakt op dit moment bijna iedereen in Lansingerland en daarom is het van belang dat er meer passende en betaalbare De wooncrisis raakt op dit moment bijna iedereen in Lansingerland en daarom is het van belang dat er meer passende en betaalbare woningen worden gebouwd. Dit betekent niet dat er maar overal gebouwd moet worden. Bovendien is het van belang dat de directe omgeving goed betrokken wordt bij nieuwbouwplannen. Dit is precies waar het nu al een aantal jaar fout gaat bij de Driehoek Noordpolder in Berkel en Rodenrijs: de oprechte zorgen van inwoners van de wijk ernaast worden niet serieus genomen. De zorgen liggen met name op het gebied van de ontsluiting. Er is geen plan te bedenken waar dat op een goede manier geregeld kan worden. Dat maakt het gebied slecht bereikbaar. Ook gaat het ten koste van een groen gebied. 

D66 probeert al lange tijd hier aandacht voor te vragen. Maar het vertrouwen is inmiddels zodanig beschadigd dat er bij de inwoners van de Driehoek geen draagvlak meer is om woningen te realiseren in hun buurt. Het college heeft de ontwikkeling van de driehoek ‘on hold’ gezet, in ieder geval tot na de verkiezingen. Het inmiddels demissionaire college lijkt de regie nu echt kwijt te zijn.

Timing

Het bestuur van de provincie Zuid Holland walst nu over de gemeente heen door op de dag na de verkiezingen een brief te sturen waarin zij zich voorneemt om de gemeente te dwingen woningen te bouwen in de Driehoek. Door deze actie ondermijnt de provincie niet alleen het proces wat met inwoners is afgesproken, maar ook de positie van de nieuwe gemeenteraad. De nog niet eens geïnstalleerde raad wordt hiermee voor een haast voldongen feit gesteld. In plaats van het proces af te wachten zoals door het college is besloten en is afgesproken met de raad, besluit de provincie dit te negeren en een eigen koers in te zetten.

Prioriteiten op orde

D66 is hierover zeer ontstemd. Maar het is vooral ook voor de inwoners van de driehoek de zoveelste deceptie in dit langslepende dossier. D66 steunt het streven van de provincie om meer (sociale) woningen te realiseren, maar snapt niet de prioriteiten die de provincie stelt. Lansingerland is voornemens vele duizenden bereikbare woningen te realiseren op Bleizo-west, maar daar kiest de provincie vooralsnog voor om nog niet mee te werken met de plannen.

Vervolgstappen

Vanzelfsprekend zullen de komende tijd door D66 vervolgstappen genomen worden om deze aanwijzing van de baan te krijgen. Allereerst moet de raad in gesprek gaan over dit dossier en de provincie eensgezind van repliek dienen. Daarnaast is het noodzakelijk dat het college van Lansingerland van zich laat horen. Juist nu de besluitvorming binnen de gemeente onder druk gezet wordt, moet het college opkomen voor de belangen van de inwoners van de Driehoek Noordpolder en de gemeenteraad.