D66 positief – maar ook kritisch – over woningbouw bij BleiZo west

De locatie BleiZo-west, gelegen tussen Bleiswijk en Zoetermeer nabij het treinstation Lansingerland Zoetermeer, is al jarenlang het onderwerp van torenhoge ambities en gebrekkige realisatie. Van een pretpark tot shopping mall – al jaren zijn de plannen voor BleiZo-west (te) ambitieus. Ondertussen liggen er echter nieuwe voorstellen: waaronder de ontwikkeling van duizenden woningen nabij het station. 

Woningcrisis

De woningnood is groot op dit moment. De prijzen blijven maar stijgen en zeker voor starters en kleinere huishoudens is de keuze in Lansingerland zeer beperkt. Het plan om nabij een belangrijk station een zeer groot aantal woningen te bouwen, vooral in het meer betaalbare segment en met een kleinere woonoppervlak, stemt D66 daarom ook positief. Een locatie die goed bereikbaar is braak laten liggen terwijl er een groot tekort is aan woningen is simpelweg onwenselijk. Dit betekent echter niet dat D66 geen bedenkingen heeft.

Duurzame energie

Allereerst is D66 van mening dat naast de woningcrisis, ook de klimaatcrisis aandacht eist. BleiZo-west is op dit moment nog aangewezen als een locatie voor windenergie. Bij eventuele bouw op BleiZo-west moet deze energie elders opgewekt worden – en de vraag is of er elders in de gemeente een geschikte locatie is. Daarnaast is het verre van duidelijk over de provincie akkoord gaat met woningbouw op een locatie die eigenlijk gebruikt zou worden voor duurzame energieopwekking. Voor D66 is het van belang om het opwekken van duurzame energie en woningbouw integraal af te wegen. Beide dossiers los van elkaar behandelen heeft geen zin vanwege de grote onderlinge samenhang.

Leefbaarheid

Daarnaast plaatst D66 vraagtekens bij de leefbaarheid van een grote woonwijk op BleiZo-west. De locatie is omringd met industrie, spoorwegen en een snelweg. Dit is allesbehalve geschikt voor een prettig en gezond woonklimaat. Daarnaast zal BleiZo-west, met veel hoogbouw, een heel ander soort karakter krijgen als de rest van Lansingerland. Er moet voorkomen worden dat het een ongezonde, luidruchtige en kille wijk wordt. D66 pleit daarom bij woningbouw voor het zoveel mogelijk ‘inpakken’ van de snelweg A12 en het volop inzetten op groen in de wijk.

Ontsluiting

Tot slot is ook het ‘vertrammen’ van de ZoRo busbaan noodzakelijk om BleiZo-west goed te ontsluiten. Dit is vanzelfsprekend een zeer groot infrastructureel project wat echt niet binnen een paar jaar klaar is. Het ontwikkelen van een wijk als BleiZo-west, met vier- tot zesduizend woningen is een uitdaging die vele jaren in beslag gaat nemen en die bovenal zeer goed doordacht moet worden. Bouwen is noodzakelijk en wenselijk, maar zonder het voldoen van bepaalde randvoorwaarden is deze ontwikkeling haast onmogelijk.